VALIKKO
Asiakkaalle > Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarpeen arviointi

Terveydenhuollon ammattihenkilön (lääkäri, sairaanhoitaja tai muu ammattihenkilö) tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama hoidon tarpeen arviointi toteutuu vähintään kolmen päivän kuluttua yhteydenotosta. Usein hoidon tarpeen arviointi tehdään jo puhelimessa ajanvarauksen yhteydessä. Hoidon tarve voidaan arvioida myös päivystävän sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolla.

Yhteystiedot, ajanvaraus ja puhelinneuvonta:

Alavieskan terveyskeskus
puh. 08 419 6300
Pappilantie 1, 85200 Alavieska

Nivalan terveyskeskus
puh. 08 419 6500
Pappilantie 1, 85500 Nivala

Sievin terveyskeskus
puh. 08 419 6100
Haikolantie 38, 85410 Sievi

Ylivieskan terveyskeskus
puh. 08 419 5100
Kirkkotie 4, 84100 Ylivieska
Opastepdf, 70 kb