VALIKKO
Asiakkaalle > Ajankohtaista > Lasten ja perheiden palveluja kehitetään entistä paremmiksi

Lasten ja perheiden palveluja kehitetään entistä paremmiksi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on mukana tutkimuksessa, jossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää tietoa lasten ja perheiden hyvinvoinnista ja palvelukokemuksista, jotta palveluja voidaan kehittää entistä paremmiksi. THL toteuttaa tänä vuonna 4-vuotiaiden lasten perheille kohdennetun Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) –tutkimuksen, joka on osa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE).

Tietoa kerätään vanhemmilta, lastenneuvolan terveydenhoitajilta ja rekistereistä. Vanhemmat saavat tutkimusmateriaalin ja voivat antaa suostumuksen tutkimukseen lapsen 4-vuotistarkastuksen yhteydessä lastenneuvolassa helmi-lokakuun välisenä aikana. Vanhempien kyselylomakkeessa pääpaino on huoltajien kokemuksessa omasta ja lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista sekä palvelujen tarpeesta, käytöstä ja riittävyydestä.Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

”Olemme kiinnostuneita siitä, mitä lapsiperheille oikeasti kuuluu. Jokaisen vanhemman osallistuminen kyselyyn on erityisen tärkeää, jotta tulokset kuvaavat todenmukaisesti perheiden hyvinvointia ja palvelukokemuksia. Vastaamalla lomakkeeseen vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisia palveluja perheille omalla alueella tarjotaan”, sanoo THL:n erikoistutkija Maaret Vuorenmaa.

Kunnat, tulevat maakunnat ja kaikki palvelut, joissa lapsiperheitä kohdataan, voivat hyödyntää tietoa palvelujen ja toiminnan kehittämisessä ja sote-seurannassa. Tietoa käytetään myös valtakunnallisessa ohjauksessa ja seurannassa sekä politiikkapäätösten arvioinnissa.

Lisätietoja: www.thl.fi/lth

4-vuotiaan lapsen huoltajallepdf, 221 kb