VALIKKO
Sähköinen resepti pakolliseksi 1.1.2017

Ajankohtaista

Kallion terveydenhuollossa siirrytään sähköisen lääkemääräyksen pakollisuuteen 1.1.2017 alkaen

Pakollisuus on lakisääteinen (61/2007), ja se velvoittaa kaikkia lääkemääräysoikeudet omaavia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Alla Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen THL:n tiedote lakimuutoksesta, josta laajemmin myös www.kanta.fi sivustolla.

______________________________________

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio vastaa siitä, että

  • kaikilla organisaation palveluksessa toimivilla lääkkeitä määräävillä terveydenhuollon ammattihenkilöillä on käytössä Kanta-yhteensopiva, sertifioitu tietojärjestelmä, jolla voidaan laatia sähköisiä lääkemääräyksiä 1.1.2017 alkaen,
  • kaikki organisaation palveluksessa toimivat lääkemääräyksiä laativat terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat saaneet sähköisen lääkemääräyksen toimintamallikoulutuksen, ja että
  • ammattihenkilöillä on Väestörekisterikeskuksen myöntämä varmennekortti

Paperi- tai puhelinlääkemääräys voidaan laatia 1.1.2017 alkaen ainoastaan häiriö- ja poikkeustapauksissa. Apteekit tallentavat 1.1.2017 jälkeen laaditun paperi- ja puhelinlääkemääräyksen lääkkeen/reseptin toimittamisen yhteydessä apteekissa sähköiseksi lääkemääräykseksi Reseptikeskukseen. Näin turvataan ajantasainen tieto potilaan reseptilääkkeistä käytettäväksi potilaan luvalla potilaan hoidon yhteydessä.

Häiriö- ja poikkeustapauksia ovat esimerkiksi häiriöt tietoliikenneyhteyksissä tai yhteyksissä Kanta-palveluiden Reseptikeskukseen. Sähköisen lääkemääräyksen laatimisen mahdollistavan ohjelmiston puuttuminen ei ole häiriötilanne.

Jos sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisellä palveluntuottajalla ei ole 1.1.2017 käytettävissä potilastietojärjestelmää tai muuta vastaavaa palvelua sähköisten lääkemääräysten laatimiseen, toimijan tulee ottaa käyttöön joko Kelan ylläpitämä Kelain-palvelu tai muu vastaava tietojärjestelmäpalvelu. Käyttöönottovalmistelut on käynnistettävä välittömästi.

Lääkemääräyksen voimassaoloaikaa on mahdollista pidentää 24 kuukauteen 1.1.2017 alkaen

Lääkäri voi 1.1.2017 alkaen laatia lääkemääräyksen, joka on voimassa 24 kuukautta. Voimassaoloajan piteneminen ei kuitenkaan koske huumausaineita, pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä (PKV) eikä potilaskohtaisen erityisluvan vaativia lääkkeitä sisältäviä lääkemääräyksiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio vastaa käyttämänsä tietojärjestelmän valmistajan/toimittajan kanssa siitä, että organisaatiossa on 1.1.2017 alkaen käytössä potilastietojärjestelmän versio, joka mahdollistaa lääkemääräyksen laatimisen 24 kuukauden voimassaoloajalle.

Lääkemääräyksen voimassaoloajan muutoksia ja muita tietojärjestelmän muutoksia ei kuitenkaan saa ottaa käyttöön ennen kuin lainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2017.

Muita sähköisen lääkemääräyksen muutoksia 1.1.2017 alkaen

Myös seuraavat muutokset on toteutettava tietojärjestelmiin 1.1.2017 mennessä:

  • lääkemääräyksen käyttötarkoitus-kentän koko kasvaa 80 merkkiin,
  • lääkemääräykseen voidaan kirjata tieto tartuntataudista,
  • lääkemääräykseen voidaan kirjata tieto lääkärinpalkkiosta,
  • potilastietojärjestelmä näyttää erityisluvallisen lääkemääräyksen varaustilan, sekä
  • potilastietojärjestelmä näyttää myös apteekin tallentaman lääkemääräyksen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot vastaavat yhteistyössä käyttämänsä tietojärjestelmän valmistajan/toimittajan kanssa, että käytössä oleva potilastietojärjestelmä on käyttötarkoituksensa mukainen ja sujuvoittaa potilaan hoitoa. Jos organisaatiossa on 1.1.2017 käytössä potilastietojärjestelmän versio, jossa ei voida käsitellä edellä mainittuja toiminnallisuuksia, se voi ilmetä tietojärjestelmää käyttävälle terveydenhuollon ammattihenkilölle/lääkkeen määrääjälle tietojärjestelmän toimintahäiriönä. Organisaatiot ovat velvollisia ohjeistamaan kaikkia työntekijöitä, miten häiriötilanteessa toimitaan. Terveydenhuollon toimintaohje

Jos terveydenhuollon organisaatio ei ole sopinut tietojärjestelmän valmistajan/toimittajan kanssa edellä kuvattujen toiminnallisuuksien käyttöönotosta 1.1.2017 mennessä, este tulee ilmoittaa välittömästi THL:n Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikölle (OPER) osoitteella kantapalvelut@thl.fi

Lisätietoja

Maritta Korhonen, Tietohallintoneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö
Vesa Jormanainen, Yksikönpäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Operatiivisen toiminnan ohjaus- yksikkö
Marina Lindgren, Yksikön johtaja, Kela, Kanta-palvelujen yksikkö

Puhelinluettelo

pdf, 551 kb

Asiakkaiden tarvitsemat palvelunumerot avautuvat kuvan puhelinluettelosta.

Tarkempia yhteystietoja voit hakea yläpalkin Yhteystiedot -kohdasta, jossa haku henkilön nimen, nimen alkukirjaimen, toimipisteen tai puhelinnumeron perusteella.

Hyvän elämän perusta

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on 1.1. 2008 toimintansa aloittanut yhteistoiminta organisaatio, joka vastaa hyvinvointi- ja terveyspalveluista Alavieskan ja Sievin kunnissa sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeissa. Väestöpohja alueella on n. 33 700 asukasta.

Kuntayhtymän toimialaan ja tehtäviin kuuluvat valtion kunnille lailla säätämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut mukaan luettuna ympäristöterveydenhuolto.

Tehtävänä on myös huolehtia jäsenkuntien väestön erityistason sairaanhoidosta sekä hoitaa muut mahdolliset jäsenkuntien antamat tehtävät.

YHTEYSTIEDOT

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Hallintokeskus
Vierimaantie 5
84100 Ylivieska
p. 08 419 5000

Toimipaikkojen osoitteet

kirjaamo(at)kalliopp.fi
henkilökohtaiset sähköpostit
etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

laskutusosoite:
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
c/o Kuntien Hetapalvelut Oy Vierimaantie 3
84100 Ylivieska

verkkolaskutusosoite:
TE003721256902

välittäjätunnus:
003701011385 Tieto

Y-tunnus 2125690-2

Tutustu palveluihin