VALIKKO
Ikääntyneet > Kotihoito

Kotihoito

Kotihoito on asiakkaan kodissa tapahtuvaa hoivaa, huolenpitoa sekä sairaanhoitoa, joka sisältää kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua.

Kotihoidon tehtävä on yhdessä läheisten ja yhteistyötahojen kanssa mahdollistaa asiakkaan itsenäinen, inhimillinen ja laadukas elämä omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Kotihoito tukee asiakkaan toimintakykyä, voimavaroja sekä auttaa ylläpitämään sosiaalisia suhteita.

Kotihoidon palvelut on tarkoitettu runsaasti säännöllistä ja henkilökohtaista hoitoa ja hoivaa tarvitsevalle asiakkaalle, joka vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista.

Kotihoidon palvelu perustuu palvelutarpeenarviointiin ja palvelun sisältö määritellään yksilöllisesti hoito- kuntoutumis- ja palvelusuunnitelmassa. Kotihoidossa asiakkaalle on nimetty omahoitaja.

Kotihoitoa voi saada tilapäiseen tai säännölliseen palvelun tarpeeseen

Tilapäinen kotihoito on satunnaista, harvemmin kuin kerran viikossa tai lyhyen määräajan annettavaa hoivaa ja hoitoa. Tilapäisestä kotihoidosta järjestetään asiakkaalle tarvittaessa kotikuntotusjakso, jonka tarkoituksena on tukea ja ylläpitää ikääntyneiden toimintakykyä ja voimavaroja arjessa selviytymiseen.

Säännöllinen kotihoito tarkoittaa vähintään kerran viikossa toteutettavaa kotihoitoa.

Kotiin annettavia palveluja on mahdollista saada seitsemänä päivänä viikossa kello 7–22 välisenä aikana. Kotihoidon palvelut järjestetään asiakkaan hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelman mukaan. Kotihoito mahdollistaa tekniikan avulla asiakastietojen kirjaamisen kotona yhdessä asiakkaan kanssa.

Laboratorionäytteen kotinäytteenotto voidaan myöntää niissä tilanteissa, kun asiakkaan kulkeminen laboratorioon on ylivoimaista ja asiakkaan hoito vaarantuisi ilman kotinäytteen ottamisen myöntämistä.

Yhteystiedot

Tilapäinen kotihoito–
uudet asiakkaat

Puhelinaika arkisin klo 8–13

Alavieska-Ylivieska
p. 044 419 5400

Nivala–Sievi
p. 044 419 6700

Säännöllinen kotihoito
Puhelinaika arkisin klo 8–13

Alavieska-–Ylivieska alue
p. 044 419 6350

Nivala–Sievi alue
p. 044 419 6701

Kotihoito-päivystys
ma–pe klo 13–21.30
la–su klo 7–21.30

Alavieska p. 044 419 6359
Nivala p. 044 419 6709
Sievi p. 044 419 6108
Ylivieska p. 044 419 5409

Lomakkeet

Palveluhakemus kotihoitoon
pdf, 221 kb
Palvelusetelihakemuspdf, 19 kb

Linkit

Kotihoidon kriteerit ja myöntämisen perusteetpdf, 245 kb

Asiakasmaksut