VALIKKO

Lastenneuvola

Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä, lisäksi tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Lastenneuvolassa edistetään lapsen kasvu- ja kehitysympäristön sekä perheen elintapojen terveellisyyttä.

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lastenneuvolat tekevät moniammatillista yhteistyötä muiden lapsiperheiden parissa työskentelevien kanssa.

Määräaikaistarkastukset pyritään toteuttamaan neuvola-asetuksen mukaisena. Laajoihin tarkastuksiin( 4kk, 18kk, 4v) kutsutaan mukaan molemmat vanhemmat, koska tarkastukset sisältävät arvion koko perheen hyvinvoinnista.

Sairaan lapsen hoitovapaatodistuksen saa puhelimitse neuvolasta. Jos lapsi tarvitsee lääkärin arviota sairautensa vuoksi, vanhempien tulee varata aika terveyskeskuksen vastaanotolta.

Terveydenhoitajien puhelinajat

Alavieska ma–pe klo 12–13
puh. 08 419 6301

Nivala ma–pe klo 8–8.30
puh. 08 419 6501

Sievi ma–pe klo 12–13
puh. 08 419 6004,
08 419 6005 ,08 419 6007 tai 08 419 6030

Ylivieska ,
soittopyynnöt neuvolan toimistoon puh. 08 419 5102

Nivalan neuvolan toimisto
ma–to klo 8–11
puh. 08 419 6501

Sähköiset lomakkeet

Vauvaperheen arjen voimavarat

Neljävuotiaan kyselypdf, 209 kb

Audit-kyselypdf, 367 kb

EPDS-mielialakyselypdf, 28 kb