VALIKKO
Tietoa kuntayhtymästä > Sähköiset palvelut > Sähköinen ajanvaraus ja Omahoito

Sähköinen ajanvaraus

Siirry sähköiseen ajanvaraukseen

Voit varata, tarkistaa, perua tai siirtää ajan

  • laboratoriokokeisiin, joihin olet saanut lähetteen
  • sellaisiin työterveyshuollon terveystarkastuksiin, joihin olet saanut kutsun
  • kansantautihoitajille: astmahoitaja, sydänhoitaja, reumahoitaja, muistihoitaja sekä diabeteshoitaja
  • lastenneuvolaan määräaikaistarkastusta varten
  • soittopyyntö terveydenhoitajalle äkillisesti sairastuneen lapsen hoitotodistusta varten
  • äitiysneuvolan ensikäyntiä varten
  • perhesuunnitteluneuvolaan ehkäisyasioissa

Jos haluat asioida toisen henkilön puolesta, esimerkiksi 12 –vuotiaan tai sitä vanhemman lapsen tai iäkkäiden vanhempien, sinun on ensin käytävä antamassa terveyskeskuksen vastaanotossa siihen kirjallinen suostumus ja tietoja järjestelmään. Voit hoitaa alle 12-vuotiaan lapsesi asioita ilman erillistä lupaa.

Omahoitoalusta

Omahoitoalustalta voit katsoa ja tarkistaa terveystietojasi sekä viestiä henkilökunnan kanssa. Mukaan pääsee tekemällä omahoitosopimuksen omahoitajan kanssa.

Omahoitoalusta otetaan ensimmäisessä vaiheessa käyttöön Marevan -hoitoa saavilla potilailla. Voit tarkistaa INR-arvon ja Marevan annostuksen Internetin kautta.

Uudet sähköiset palvelut täydentävät olemassa olevia palveluja, mutta eivät korvaa niitä. Kokemusten karttuessa ajanvarauskäytäntöä on tarkoitus jatkaa hammashuollossa ja neuvolassa.