VALIKKO
Tietoa kuntayhtymästä > Sähköiset palvelut > Sähköinen ajanvaraus ja Omahoito

Sähköinen ajanvaraus

Siirry sähköiseen ajanvaraukseen

Voit varata ajan laboratorioon ja sellaisiin työterveyshuollon terveystarkastuksiin, joihin saat kutsun. Jos olet saanut lähetteen laboratorioon, pystyt varaamaan ajan pankkitunnuksillasi. Voit myös tarkistaa, perua tai siirtää ajan.

Myös äitiys- ja lastenneuvolaan voi nyt varata ajan sähköisesti, kun kyseessä on

  • äitiysneuvolan ensikäynti
  • lapsen määräaikaistarkastus tai
  • soittopyyntö terveydenhoitajalle äkillisesti sairastuneen lapsen hoitotodistusta varten

Uutta! 1.2.2018 alkaen voit varata ajan sähköisesti myös seuraaville kansantautihoitajille: astmahoitaja, sydänhoitaja, reumahoitaja, muistihoitaja sekä diabeteshoitaja.

Jos haluat asioida toisen henkilön puolesta, esimerkiksi 12 –vuotiaan tai sitä vanhemman lapsen tai iäkkäiden vanhempien, sinun on ensin käytävä antamassa terveyskeskuksen vastaanotossa siihen kirjallinen suostumus ja tietoja järjestelmään. Voit hoitaa alle 12-vuotiaan lapsesi asioita ilman erillistä lupaa.

Omahoitoalusta
Omahoitoalustalta voit katsoa ja tarkistaa terveystietojasi sekä viestiä henkilökunnan kanssa. Mukaan pääsee tekemällä omahoitosopimuksen omahoitajan kanssa.

Omahoitoalusta otetaan ensimmäisessä vaiheessa käyttöön Marevan -hoitoa saavilla potilailla. Voit tarkistaa INR-arvon ja Marevan annostuksen Internetin kautta.

Uudet sähköiset palvelut täydentävät olemassa olevia palveluja, mutta eivät korvaa niitä. Kokemusten karttuessa ajanvarauskäytäntöä on tarkoitus jatkaa hammashuollossa ja neuvolassa.