VALIKKO
Sosiaali- ja vammaispalvelut > Omaishoidontuki

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tukea voidaan myöntää, kun hoito on ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin sitovaa. Omaishoidon tuen hoitopalkkiolla on tarkoitus tukea pääsääntöisesti kaikkein eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevia henkilöitä, joiden toimintakyky on selvästi alentunut.

Omaishoidon tukin on kokonaisuus, joka muodostuu:

1. hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista
2. omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta
3. omaishoitajalle annettavasta vapaasta, häntä tukevista palveluista ja muusta tuesta.

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti.

Yhteystiedot

Ikäihmiset, vaikeavammaiset ja mielenterveyskuntoutujat

Sirkka Virkkula
puh. 08 419 6755 tai 044 419 6755
Pajatie 1
85500 Nivala

Kehitysvammaiset alle 65-vuotiaat

Anu Kamau
puh. 040 6355262
Hallintokeskus
Vierimaantie 5
84100 Ylivieska

etunimi.sukunimi@kalliopp.fi