VALIKKO
Hallinto ja päätöksenteko

Päätöksenteko

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tehtävistä sekä hallinnon ja toiminnan yhteisestä järjestämisestä jäsenkunnat ovat sopineet kuntayhtymän perussopimuksessa.

Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä hallinnon rakenteesta, toimivaltaisista viranomaisista ja toimivallasta sekä taloudenhoidosta.

Yhtymähallituksen kokoukset on organisoitu kokousedustajille sähköisen kokoushallinnan kautta.

Pöytäkirjojen nähtävilläpito

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan nähtävillä pidosta ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä.

Yhtymähallitus asettaa vuoden 2015 kokousten pöytäkirjat yleisesti nähtäville kokousta seuraavan toisen viikon perjantaina klo 9.00 -14.00 kuntayhtymän hallintokeskuksessa.

Kuntayhtymän virallinen ilmoitustaulu

sijaitsee hallintokeskuksessa, Vierimaantie 5, 4 krs, Ylivieska.
Aukioloajat ma - pe klo 9.00 - 15.00.