VALIKKO
Ikääntyneet > Palveluneuvonta

Palveluneuvonta

Palveluneuvonta on ensisijainen yhteydenottopaikka, kun ikäihminen tai hänen läheisensä haluaa tietoa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion, yksityisten ja järjestöjen tarjoamista palveluista ja muista ikäihmisille tärkeistä asioista.

Palveluneuvonta tukee ikääntyvien itsenäistä toimintakykyä, hyvinvointia ja parantaa ikääntyneiden mahdollisuuksia asua omassa kodissaan. Palveluneuvonta etsii yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa arjen sujumiseen ratkaisuja ja auttaa löytämään ikääntyvälle sopivat yksilölliset palveluvaihtoehdot kotona selviytymiseen.

Palveluneuvonnan tehtävä on antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa sekä välittää tietoa palveluista ja etuuksista alueen ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta edistää asiakkaiden osallisuutta, selvittää alustavasti asiakkaan tilanteen ja kertoo eri palveluvaihtoehdoista ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa palveluohjaukseen.

Kotihoidon palveluiden järjestäminen perustuu aina kokonaisvaltaiseen, monipuoliseen ja luotettavaan asiantuntijan tekemään palvelutarpeen arviointiin ja hyväksyttyihin palveluun pääsykriteereihin sekä päätökseen palvelujen myöntämisestä. Palvelutarpeen arviointiin pääsy on turvattu sosiaalihuoltolaissa 75 vuotta täyttäneille ja kaiken ikäisille Kelan erityishoitotuen saajille.

Palveluneuvonta on maksutonta.

Palveluneuvontaan voi antaa myös palautetta Kallion alueen ikääntyvien palveluista.

Yhteystiedot
Puhelinaika arkisin 12–14
Asiakasohjaaja p. 044 419 5541
Sähköposti kotihoito.neuvonta@kalliopp.fi

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

Lomakepdf, 98 kb

Yhteystiedot

Puhelinaika arkisin 12–14
Asiakasohjaaja p. 044 419 5541
Sähköposti kotihoito.neuvonta@kalliopp.fi

Hakemuslomakkeet

Asumispalveluhakemuspdf, 145 kb
Omaishoidon tukihakemuspdf, 209 kb
Palveluhakemus kotihoitoon
pdf, 221 kb
Palvelusetelihakemuspdf, 19 kb

Linkit ja liitteet

Asiakasmaksut
Asiakkaalle
Asiakkaan ja potilaan oikeudet
Palautteet ikäihmisten palvelut
Palvelukuvaukset
Sosiaalipalvelujen jonotusajat
Kotihoidon kriteerit ja myöntämisen perusteetpdf, 245 kb
Omaishoidonperusteetpdf, 200 kb
Perhehoidon ohjeetpdf, 509 kb
Palvelusetelin sääntökirja
–Kotihoito
pdf, 711 kb