VALIKKO
Tietoa kuntayhtymästä > Sähköiset palvelut > Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on liittynyt Potilastiedon arkistoon 15.9.2014.

Potilastiedon arkisto on palvelu, jota ylläpitää Kela. Terveydenhuollon yksiköt tallentavat sinne potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti.

Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi myös tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa, kun arkiston käyttö laajenee. Potilastiedon arkisto ei ole vielä käytössä koko maassa, mutta julkisessa terveydenhuollossa lähes kaikkialla.

Potilastietojen arkistossa voit tarkastella omia potilastietojasi tietokoneeltasi vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Omia potilastietojasi pääset tarkastelemaan Omakanta-palvelussa, jonne voit kirjautua www.kanta.fi-sivujen kautta.

Palvelussa voit kuitata informoinnin saaduksi sekä antaa suostumuksen omien potilastietojesi käyttämiseen hoitotilanteissa eri terveydenhuollon yksiköissä. Informoinnin kuittaaminen ja suostumuksen tekeminen Omakanta-palvelussa nopeuttaa asiointiasi terveydenhuollon yksiköissä.

Kansallisesta potilastiedon arkistosta hyödyt liikkuessasi maan eri osissa tai käyttäessäsi useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita.

Tutustu potilastiedon arkistoon tarkemmin osoitteessa www.kanta.fi .