VALIKKO
Sosiaali- ja vammaispalvelut > Psykiatrinen kotikuntoutus

Psykiatrinen kotikuntoutus

Psykiatrisen kotikuntoutuksen toiminta-ajatuksena on tarjota aikuisille pääasiassa mielenterveyskuntoutujille kotiin palvelua, jolla tuetaan asiakkaiden kuntoutumista mahdollisimman itsenäiseen elämään. Arjen tukena tarjotaan asiakkaan neuvontaa, ohjausta, kannustusta sekä tarvittaessa avustamista erilaisissa päivittäisissä toiminnoissa, asioiden hoitamisessa ja viranomaisasioinneissa.

Kotikuntoutuksessa seurataan ja tuetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä ohjataan asiakasta kodin ulkopuolisiin ryhmätoimintoihin, harrastuksiin ja/tai työtoimintoihin.

Kotikuntoutus toimii koko Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella päivittäin klo 7.30–21. Toiminta on sosiaalihuoltolain mukaista avohoitoa. Kotikuntoutusta myönnetään palvelutarpeenarvionnin pohjalta. Asiakkaalle laaditaan tavoitteellinen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma.

Yhteystiedot:

  • Palveluesimies, p. 040 635 5290
  • Sairaanhoitaja, p. 044 419 5449

Yhteystiedot


Palveluesimies, p. 040 635 5290
Sairaanhoitaja, p. 044 419 5449