VALIKKO
Ikääntyneet > Terveyden ja hyvinvoinnin tueksi > Sosiaalityö ikääntyneille

Sosiaalityö ikääntyneille

Sosiaalityön tarkoituksena on vahvistaa iäkkäiden toimintakykyä, hyvinvointia, elinympäristöä, sosiaalisia olosuhteita ja yhteisöjen toimivuutta.

Sosiaalityön tehtävä on tukea ikääntyvän elämänhallintaa ja itsemääräämisoikeuden toteutumista ja auttaa iäkästä saamaan tarvittavat palvelut sekä sosiaalityön tukitoimenpiteet.

Sosiaalityö sisältää asiakkaan neuvontaa ja tukemista, ohjausta, tilannearviointia, laaja-alaista palvelutarpeen arviointia, selvittelytyö sekä kriisitilanteessa auttamista ja lausuntojen tekemistä.

Sosiaalityöntekijään voi olla yhteydessä tilanteissa, jotka liittyvät ikääntyvän erilaisiin sairauksiin ja toimintakykyyn, toimeentuloon, päihde- ja mielenterveysongelmiin, yksinäisyyteen ja turvattomuuteen, perhetilanteisiin, kaltoinkohteluun ja puutteelliseen asumiseen liittyvissä asioissa.

Sosiaalityöstä myönnetään harkinnanvaraisesti taloudellista tukea ja kuljetuspalvelutukea.

Taloudellinen tuki

Yli 65-vuotiaalle vähävaraiselle henkilölle myönnetään hakemuksesta harkinnanvaraista taloudellista tukea tilapäisesti kertaluonteisena suorituksena 50–200 euroa tuen saajan aktivointia ja kotona asumista tukeviin toimenpiteisiin, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin. Taloudellista tukea voit hakea palveluneuvonnan sosiaalityöntekijältä.

Kuljetuspalvelutuki

Kuljetuspalvelutukea myönnetään henkilölle, jolla ei ole mahdollisuutta käyttää palveluliikennettä, kutsutaksia tai muita yleisiä liikennevälineitä, hän on vähävarainen eikä hänellä ole oikeutta vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun.

Kallion alueella kunnat järjestävät kuljetuspalvelua palveluliikenteenä tai kutsutaksitoimintana. Lisätietoja voi kysyä kunnista.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä kotihoito
puhelinaika arkisin klo 12–13.
p. 044 419 6102

Lomakkeet

Palveluhakemus kotihoitoonpdf, 221 kb

Kuljetuspalveluhakemuspdf, 420 kb

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen myöntämisperusteet 1.1.2018pdf, 271 kb

Linkit

Kotihoidon kriteerit ja myöntämisen perusteetpdf, 245 kb

Hakemusten palautus:

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Palveluneuvonta
Pajatie 1 F, 85500 Nivala