VALIKKO
Asiakkaalle > Asiakasmaksut > Palveluasuminen

Hoito- ja hoivapalveluiden palveluasumisen maksut
(ikäihmiset ja mielenterveyskuntoutujat)

Vuokra on palvelutalokohtaisen vuokrasopimuksen mukainen.
Ruoka peritään Kotihoidon tukipalvelut -kohdassa mainittujen ateriapalvelumaksujen mukaan.

Palvelumaksu kotihoidon palvelutalossa


Kotihoidon palvelutalossa asuvalta peritään jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon asiakasmaksun lisäksi tukipalvelumaksu 38 €/kk. Maksu sisältää henkilökunnan läsnäolon ja hoitotarvikkeet.

Lääkkeiden annostelu ja jakelu sisältyvät asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja palveluasumisen asiakasmaksuun silloin, kun Kallio järjestää palvelun. Asiakkaan lääkekustannusten vuotuinen omavastuu vuonna 2018 on 605,13 €. Lisätietoa lääkekorvausten periaatteista saa Kelalta.

Kotihoidon palvelutaloja ovat:

  • Nivalan palvelukoti
  • Ylivieskan palvelukoti
  • Haapajärven Kimppakoti
  • Muut mielenterveyskuntoutujien palvelutalot, joissa hoitaja ei ole yöllä läsnä.

Palvelumaksu ympärivuorokautisessa palveluasumisessa


Pitkäaikaisasuminen

Palvelutaloissa ympärivuorokautisesta ja siihen rinnastettavasta palveluasumisesta peritään perusmaksua 80 euroa/kk ja asiakasmaksuna 70 % siitä tulosta, joka jää käteen, kun asukkaan nettokuukausituloista vähennetään ensin vuokra, ateriamaksu ja perusmaksu. Puolison elatus otetaan huomioon seuraavasti: Mikäli kotiin jäävän avio-/avopuolison nettokuukausitulot ovat alle 850 €/kk, yhteisen asunnon kohtuullisista kuluista otetaan huomioon puolet. Asumiskuluihin luetaan:
- vuokra/yhtiövastike
- lämmitys/sähkökulut
- koti- ja palovakuutus

Perusmaksu kattaa turvapalvelun sekä asukkaan henkilökohtaiseen hygieniaan, siivoukseen ja vaatehuoltoon liittyvät maksut, kuten pesuaineet ja –laput, käsi- ja wc-paperit, roskapussit ja asuinhuoneen siivoukseen käytettävät aineet ja tarvikkeet sekä pyykinpesun.

Asukkaan käyttövara on vähintään 150 euroa/kk. Käyttövaralla asukas kustantaa henkilökohtaiset menonsa, kuten lääkkeiden omavastuuosuuden, sairauskulut, silmälasit, harrastemenot, vaate-, ym. henkilökohtaisten tavaroiden hankinnan.

Mikäli palveluasuminen keskeytyy viittä vuorokautta pitemmäksi ajaksi, ei palvelumaksua peritä viisi vuorokautta ylittävältä poissaololta. Mikäli asukas on sairaalahoidossa, vähennetään palvelumaksu lähtöpäivästä lukien. Maksua ei peritä lainkaan, jos keskeytys jatkuu yli kuukauden.

Lääkkeiden annosjakelussa on siirrytty kattavasti apteekin koneelliseen annosjakeluun. Lääkkeiden annostelu ja jakelu sisältyvät asiakkaan hoito-ja palvelusuunnitelmaan ja palveluasumisen asiakasmaksuun silloin, kun Kallio järjestää palvelun. Asiakkaan lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus vuonna 2018 on 605,13 €. Lisätietoa lääkekorvauksen periaatteista saa Kelalta.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelutaloja ovat:

  • Alavieskassa Omavieska
  • Nivalassa Hoiva, Kotikeskus (Koivukoti, Mäntykoti, Rantakoti, Suvantokoti) ja Niittykoti
  • Sievissä Koivula, Käpylä ja Pajula
  • Ylivieskassa Hoiva, Kotikartano 2 ja 4, Ranta-Sipilä ja Sipilä sekä
  • ostopalveluyksiköt

Lyhytaikaisasuminen

Ympärivuorokautinen hoito 32,50 €/vrk
Omaishoidon tukiasiakas:
- lakisääteisiltä vapaapäiviltä 3 vrk/kk 11,40 €/vrk
- muilta päiviltä 32,50€/vrk

Hoitomaksu
- ei sisällä lääkkeitä eikä kuljetusta
- ei kartuta maksukattoa

Sotainvalideille, joilla on vähintään 10 %:n haitta, ei määritellä edellä mainittuja asiakasmaksuja, koska valtiokonttori korvaa palveluiden käytöstä aiheutuvat menot täysimääräisinä.

Yhteystiedot

Alavieskan ja Ylivieskan palvelutalot
Toimistosihteeri Elisa Kangas
puh. 044 419 5502

Nivalan ja Sievin palvelutalot
Toimistosihteeri Paula Kaarlela
puh. 040 635 5165