VALIKKO
Asiakkaalle > Asiakasmaksut > Terveyspalvelut ja päivystys

Terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut

Asiakkaalle postitetaan suoritettavasta maksusta lasku.
Terveyskeskuksissa ei ole käteismaksumahdollisuutta.

Asiakasmaksut v. 2018

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelun käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana (yli 18-vuotiaat) 20,60 €
Hoitajien vastaanoton käyntimaksu
(sairaanhoidollinen käynti, päivystävän sairaanhoitajan ja kansantautihoitajien vastaanotoilla käynnit) peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana (yli 18 vuotiaat)
11,40 €
Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyskäynneistä
arkisin klo 8:00–20:00 peritään lääkäripalvelun käyntimaksu Kallion laskuttamana

Oulaskankaan sairaala perii yhteispäivystyskäynneistä
arkisin klo 20.00–8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä poliklinikkamaksun kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä
20,60 €41,20 €
Erikoissairaanhoitopalvelut (endoskopiat ym. polikliiniset tutkimukset oman erikoissairaanhoidon vastuuyksikössä) 41,20 €
Päiväkirurgiset toimenpiteet
toimenpiteen vaativuuden/kestoajan mukaan joko poliklinikkamaksu, toimenpidemaksu tai päiväkirurginen toimenpidemaksu
41,20 €
63,75 €
135,10 €
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta voidaan periä 15 vuotta täyttäneeltä (vastaanottoajan peruutus on tehtävä viimeistään varattua aikaa edeltävänä arkipäivänä) 50,80 €
Kotisairaalamaksu:
a) käyntejä 1–3 / vrk , maksu / käynti
b) käyntejä yli 3 / vrk, maksu / vrk

12,00 €
40,80 €
Todistusmaksut: _________
T-todistus
B-todistus
C-todistus
E-todistus

50,80 €

Salmonellatodistus 15,00 €
Lääkärintodistus ajo-oikeuden saamista tai säilyttämistä varten 61,00 €

Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä lääkärin- tai hoitajan suorittamista tutkimuksista ja toimenpiteistä laskutetaan omakustannushinta. Vuonna 2018 lääkärin suorittamista tutkimuksista ja toimenpiteistä 168,53 eur ja hoitajan suorittamista tutkimuksista ja toimenpiteistä 84,27 eur.

Niinikään yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja röntgentutkimuksista peritään tuotekustannuslaskentaan perustuva omakustannushinta.

Yhteystiedot

Toimistosihteeri
Sirpa Raudaskoski
p. 044 419 5293