Ajankohtaista koronavirustilanteesta 20.5.2020

Kallion alueella koronavirustilanne on keskiviikkona 20.5. edelleen ennallaan eikä uusia tartuntoja ole todettu. Pohjois-Pohjanmaan alueella varmistettuja tartuntoja on 133. Koko maassa tartuntoja on todettu 6399.

Päivitettyjä ohjeita ikääntyneille

THL on päivittänyt ohjeistusta siitä, miten ikääntyneet voivat suojautua koronavirustartunnalta. Ohjeistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, miten yhteydenpitoa läheisiin voidaan toteuttaa turvallisesti sekä miten ikääntynyt voi ylläpitää hyvinvointiaan ja toimintakykyään poikkeusoloissa.

  • Noudata yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi. Näitä ovat lähikontaktien välttäminen ja etäisyyksien pitäminen muihin ihmisiin sekä hyvä käsihygienia.
  • Hoidettaessa kauppa- ja apteekkiasioita tai käytäessä terveyskeskuksessa, on huolehdittava käsihygieniasta ja pidettävä vähintään 1-2 metrin turvaväli. Myös asiointia ruuhka-aikaan kannattaa välttää.
  • Mikäli sinulla on hengitystieinfektion oireita, vältä kontakteja muihin ihmisiin ja ota yhteys Kallion pandemiavastaanotolle, p. 08 419 5140.
  • Pidä yhteyttä läheisiin ja ystäviin myös poikkeusoloissa esimerkiksi puhelimella tai muilla etäyhteydenpitovälineillä.
  • Kasvotusten tapaamisissa pidä huoli kahden metrin turvavälistä.
  • Aktiivisuus omassa arjessa pitää yllä hyvinvointia ja toimintakykyä. Mikä tahansa mielekäs tekeminen auttaa ylläpitämään hyvinvointia, kuten kotityöt, leivonta, käsityöt, lukeminen tai piha- ja puutarhatyöt.
  • Liiku päivittäin joko ulkoilemalla tai kotona vaikka jumppatuokiona. Ulkoillessa pitää muistaa pitää kahden metrin turvaväli muihin ihmisiin.
  • Säännöllinen ja monipuolinen ruokailu ja hyvä ateriarytmi ovat aina tärkeitä, samoin riittävä määrä nestettä.
  • Huolehdi terveydestäsi.  Varattuja lääkäriaikoja ei pidä perua ilman syytä. Hoitoon on hakeuduttava myös, jos pitkäaikaissairaus vaatii säännöllisiä kontrollikäyntejä terveydenhuollossa.

THL ohjeistaa myös, että vierailulle ei pidä mennä yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien luokse, jos on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita.

Jos on välttämätöntä vierailla riskiryhmään kuuluvan luona, se pitää tehdä turvallisesti. Kättelyä, halaamista ja muita ylimääräisiä lähikontakteja tulee välttää. Vierailijan on myös suojattava hengitystiensä kertakäyttöisellä liinalla, jos hengityssuojainta ei ole saatavilla. Käsihygienia ennen ja jälkeen vierailun on tärkeää.

Ikääntyneiden, erityisesti yli 70-vuotiaiden, pitää välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Tämä johtuu siitä, että elimistön puolustuskyky heikkenee, kun ikää karttuu. Ikääntyneillä on myös enemmän perustauteja, jotka altistavat vakavalle koronavirustaudille. THL:n seurantatilastojen mukaan suurin osa Suomessa koronavirustautiin menehtyneistä on ollut yli 70-vuotiaita.

Vierailuja rajoitetaan edelleen

Vierailut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä ovat edelleen pääsääntöisesti kielletty. Kriittisesti sairaiden tai saattohoidossa olevien potilaiden kohdalla vierailusta päätetään tapauskohtaisesti. Vierailukielto ei koske välttämättömiä kuntoutuspalveluja, kuten fysioterapiaa tai toimintaterapiaa. Vierailukielto ei koske myöskään vammaispalvelulain mukaisia henkilökohtaisia avustajia.

Asukkaiden ja heidän läheistensä yhteydenpidossa voidaan käyttää esimerkiksi puhelimia, videopuheluita, sähköpostia tai kirjeitä. Vaikka vierailut asumisyksiköissä ovat edelleen kiellettyjä, tapaamisia voidaan järjestää ulkona, kunhan omainen pitää 2 metrin turvaetäisyyden ja hän suojautuu kasvomaskilla, jonka hän saa asumisyksiköstä. Omaiset voivat olla asumisyksiköihin yhteydessä ulkoilutapaamisten järjestämiseksi.

Kallion yksiköistä on myös tehty mukavia julkaisuja sosiaaliseen mediaan. Facebookissa on mm. Kipinän, Pihlajakodin, Tarhin toimintakeskuksen, Suvantokodin, Kotikeskuksen, Hoivan ja Nivalan vuodeosaston kuvia ja juttuja yksiköiden elämästä. Jos et vielä seuraa meitä Facebookissa, liity seuraamme nyt.  Löydät meidät sekä Facebookista, Instagramista että Twitteristä.

Kasvomaskien käytöstä terveydenhuollossa

Kasvomaskien käytössä toimintaohjeet vaihtelevat hieman eri yksiköiden välillä. Kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun palveluissa ja asumisyksiköissä käytetään jatkuvasti kasvomaskeja, mutta esimerkiksi terveyskeskuksen tai sairaalan vuodeosastoilla tai vastaanotoilla ei.

Taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön määräys, joka velvoittaa käyttämään kasvomaskeja esimerkiksi kotihoidossa, kehitysvammahuolon asumisyksiköissä sekä tehostetussa palveluasumisessa kaikissa asiakaskontakteissa. STM ei sen sijaan ole määrännyt maskien käytöstä terveydenhuoltoon, kuten vuodeosastoille tai vastaanottotoimintoihin. Näissä yksiköissä yleissääntönä on, että kirurgista suu-nenäsuojusta käytetään kaikkien hengitystieinfektio-oireisten potilaiden lähihoidossa. Erityisesti kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttö korostuu suuren riskin potilaita, esimerkiksi solunsalpaajahoitoja saanutta syöpäpotilasta hoidettaessa.

Vastaanotoilla ja vuodeosastoilla hengityssuojainten, suojatakkien, kasvovisiirien ja hiussuojien käyttö arvioidaan siis potilaan tai henkilökunnan lääketieteellisen tarpeen mukaan. Velvoittavaa ohjetta käyttää maskia jokaisessa potilaskontaktissa ei ole. Kalliossa seurataan STM:n ohjeistuksia jatkuvasti. Mikäli ohjeistus suojainten käytöstä muuttuu, huomioimme muutoksen toiminnassamme.

Lue lisää: