Koronanäytteenottoa kohdistetaan riskiryhmiin 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella koronanäytteenotto joudutaan ainakin väliaikaisesti kohdistamaan sote-työntekijöihin, raskaana oleviin ja riskiryhmiin kuuluviin. Koronavirustartunnat ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisen parin viikon aikana, minkä vuoksi näytteenotto on ruuhkautunut ja odotusajat näytteenottoon ovat pidentyneet usean päivän mittaisiksi. Tämä on hidastanut kiireellistä näytteiden ottoa. Näytteenoton kohdentamisella pyritäänkin varmistamaan potilasturvallisuutta. 

Koronaviruksen ja muiden infektiosairauksien vuoksi kuntayhtymän työntekijöitä on myös paljon sairaana ja poissa töistä, eikä sijaisten saanti ole helppoa. Koronavirusnäytteisiin liittyvä asiointi työllistää tällä hetkellä vastaanottojen, neuvolan ja työterveyshuollon työntekijöitä. Näytteenottoa kohdentamalla voidaan turvata kuntayhtymän kriittisiä toimintoja. 

Koronavirusinfektio on etenkin rokotetuilla yleensä lievä tai tavanomainen hengitystieinfektio, joka voidaan todeta kotitestillä. Mikäli kotitesti on positiivinen, tarkista toimintaohjeet kuntayhtymän kotisivuilta  https://www.kalliopp.fi/koronainfo

Muut kuin sote-alan henkilöstö, raskaana olevat ja riskiryhmiin kuuluvat voivat tarvittaessa hakeutua koronanäytteenottoon omakustanteisesti yksityiselle palveluntarjoajalle.