Koronatartuntojen määrä noussut rajusti – Tartunnanjäljityksessä muutoksia 28.2.2022 

Suuresta tartuntamäärästä johtuen tartunnanjäljitys keskitetään 28.2. alkaen pelkästään sote-yksiköihin. Myös tekstiviestien lähetys laboratoriotestillä varmistetun koronatartunnan saaneille muuttuu: Jatkossa tekstiviesti-ilmoituksia positiivisesta testituloksesta lähetään vain arkisin, ja viikonloppuna positiivisen laboratoriovastauksen saaneet saavat viestin seuraavana arkipäivänä. Tieto laboratoriovahvistetusta koronatartunnasta on viikonlopun aikana luettavissa Omakannasta näytteiden käsittelyajasta riippuen. Jos saat positiivisen koronatestituloksen, katso toimintaohjeet osoitteesta www.kalliopp.fi/koronainfo. 

Myös karanteeniin asettamisista sekä työstä pidättämisestä joudutaan luopumaan, sillä tartuntamäärien räjähdysmäisestä noususta johtuen karanteeniin asettamisella ei voida enää rajoittaa taudin leviämistä. Jos perheessä on koronavirusinfektio, sairastuneet jäävät kotiin. Oireettomat voivat mennä töihin riippumatta siitä onko rokotettu vai rokottamaton. Perhealtistumisesta tulee ilmoittaa omalle esimiehelle. 

Edellä mainittu ohjeistus ei koske sote-alan työntekijöitä. Sote-alan henkilöstön tulee sairastuessa tai altistuksessa olla yhteydessä omaan esimieheen, joka antaa yksikkökohtaiset toimintaohjeet. 

A-todistukset tartuntatautipäivärahaa varten

Tartuntatautipäivärahaa varten A-todistusta voi jatkossa pyytää terveyskeskusvastaanotolta tai omasta työterveyshuollosta. Tartunnanjäljitys ei kirjoita A-todistuksia.  

Jos joudut olemaan sairastumisen vuoksi pois palkallisesta työstä ja tarvitset A-todistusta tartuntatautipäivärahaa varten, katso yhteystiedot alta:  

  • Peruspalvelukuntayhtymä Kallion työterveyshuoltoon (yritykset, joilla on sairaanhoitosopimus) 08 419 5360. 

  • Omaan työterveyshuoltoon (Mehiläinen, Terveystalo) 

  • Terveyskeskuksen vastaanotolle: 

  • Alavieska 08 419 6500 

  • Nivala 08 419 6500 

  • Sievi 08 419 6100 

  • Ylivieska 08 419 5100 

A-todistuksen saa, kun terveydenhuollossa tehty koronatesti on positiivinen. Kotitestin perusteella ei saa A-todistusta. 

Sai­ras­tu­neen eris­ty­sai­ka on vähintään 5 vuorokautta oirei­den alku­päi­väs­tä läh­tien. Eris­tyk­sen voi lopet­taa oma­toi­mi­ses­ti 5 vrk jäl­keen, kun kuu­me on pois­sa ja muut oireet ovat sel­keäs­ti lie­vit­ty­neet. Mikä­li oireet jat­ku­vat, on sai­ras­tu­neen otet­ta­va yhteyttä omaan työterveyshuoltoon tai vastaanotolle eris­tyk­sen jat­ka­mi­sen arvioi­mi­sek­si. Kui­va yskä, lievä tukkoisuus ja haju/makuaistin muu­tos ei edel­ly­tä eris­tyk­sen jatkamista.