Terveyspalvelut ukrainalaisille potilaille  

Tiedotetta päivitetty 1.8.2022.

Ukrainasta Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueelle saapuneet voivat asioida Kallion terveyspalveluissa. Jos vaiva tai sairaus vaatii asiointia päivystyksessä, arkipäivänä voi olla yhteydessä Nivalan tai Ylivieskan terveyskeskuspäivystyksiin. Iltaisin tai viikonloppuisin voi olla yhteydessä yhteispäivystyksen, p. 116117. Muissa asioissa yhteyttä voi ottaa terveyskeskusten vastaanotoille. 

Jos asiakas tarvitsee esimerkiksi todistusta sairaan lapsen hoitamiseksi kotona, hän voi olla yhteydessä vastaanotoille, neuvolaan tai koulu/opiskeluterveydenhuoltoon. 

Tilapäisen suojelun piirissä oleville kuuluu samat palvelut kuin muillekin kuntalaisille. Vastaanottokeskuksen asiakas asioi vastaanottokeskuksen sairaanhoitajan kanssa, joka ohjaa asiakkaan tarvittaessa eteenpäin.

Asioinnin yhteydessä tulee esittää todiste tilapäisestä suojelusta ja vastaanottokeskuksen kortti. 

 

Ukrainalaisten potilaiden hoitoon pääsy ja hoidon laskutus 

 • kun potilaalla on oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella

  • oikeus terveydenhuollon palveluihin saman laajuisesti kuin henkilöillä, joilla on kotikunta Suomessa (vastaanottolaki 26 § 2 mom.) 

  • Vastaanottokeskuksen asiakkaan hoitoa koordinoi vastaanottokeskus. Asiakas ottaa yhteyttä vastaanottokeskuksen sairaanhoitajaan, joka ohjaa asiakkaan tarvittaessa edelleen. 

 • kun potilas on turvapaikanhakijana Suomessa 

  • aikuisilla oikeus saada kiireellisen hoidon lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilön välttämättömäksi arvioimia muita terveyspalveluja 

  • alaikäisillä saman laajuiset oikeudet kuin alaikäisillä, joilla on Suomessa kotikunta.

  • Jos potilas asuu vastaanottokeskuksessa, potilas ottaa ensin yhteyttä vastaanottokeskuksen sairaanhoitajaan.  

 • kun potilas on turististatuksella Suomessa 

  • oikeus kiireellisiin terveydenhuollon palveluihin (terveydenhuoltolaki (1326/2020), THL 50 §) 

  • potilaalta peritään kuntamaksu ja maksuasetuksen mukaiset käynti- ja toimenpidemaksut, lasku annetaan potilaalle mukaan 

  • alaikäisiltä peritään kuntamaksu, laskuttaja lähettää laskun postissa kotiin 

  • henkilö voi olla turistina 90 päivää Suomessa. Sotaa paenneiden kannattaa kuitenkin hakea tilapäistä suojelua, jotta he pääsevät palveluiden piiriin.

 • kun potilaan kotikunta on Suomessa 

  • hoitoon pääsy ja laskutus samoin kuin suomalaisille 

 • kun potilas on työntekijänä Suomessa 

  • oikeus terveydenhuollon palveluihin, jotka ovat kunnan/sairaanhoitopiirin tai työterveyshuollon vastuulla, rinnastetaan pääsääntöisesti terveydenhuollon palveluiden osalta kotikuntalaisiin EU:n maahanmuuttodirektiivien nojalla (kansanterveyslaki 66/1972 14 §, erikoissairaanhoitolaki 81062/1989). Oikeuden realisointi vaatii, että hoito-oikeus on selvitetty Kelassa (rajalaki 16 §) ja henkilö saanut "Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa" asiakirjan. Henkilön oman hakemuksen lisäksi myös julkinen terveydenhuolto voi pyytää Kelaa selvittämään henkilön oikeutta, 

  • laskutus samoin kuin suomalaisille 


Terveyskeskusten yleisimmät maksut (EU:n erityisen suojelun piiriin kuulumattomille) 

 • Peruskäynti lääkärin vastaanotolla 208 e  
 • Lääkärin puhelu 208 e  

 

 • Peruskäynti hoitajan vastaanotolla 104 e  
 • Hoitajan puhelu 104 e  

  

 • Hammashoitolakäynti 118 e.  

 

Maksu laskutetaan asiakkaalta, joka ei ole tilapäisen suojelun alainen tai joka ei ole turvapaikanhakija. Asiakas maksaa kuntamaksun itse. Eri vastaanottojen kuntamaksut voivat vaihdella. 

 
Muissa tilanteissa laskutus on sama kuin muillekin kuntalaisille (esim. lääkärikäynti 20,90 € kolme kertaa vuodessa).  

 

Yhteystietoja 

 • Alavieskan terveyskeskus, p. 08 419 6300  

 • Nivalan terveyskeskus, p. 08 419 6500  

 • Sievin terveyskeskus, p. 08 419 6100 

 • Ylivieskan terveyskeskus, p. 08 419 5100  

 • Koronaneuvonta, p. 08 419 5140 

 • Yhteispäivystys iltaisin ja viikonloppuisin: p. 116117  

 • Hammashoitoloiden yhteinen neuvonta- ja ajanvaraus, p. 08 419 5380 

 • Neuvoloiden yhteinen neuvonta- ja ajanvaraus, p. 08 419 6501.