Toukokuussa kysymme päihteidenkäytöstäsi

Toukokuu on Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa päihteidenkäytön puheeksi ottamisen teemakuukausi. Teemakuukauden ajan kartoitamme kaikissa palveluissa ja jokaisessa kontaktissa asiakkaiden tai potilaiden päihteidenkäyttötilanteen.  Kysymme sekä alkoholin, huumausaineiden että pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käytöstä. Vastaanotoillamme on myös tarjolla asiaan liittyvää materiaalia. 

Teemakuukauden tavoite on lisätä tietoisuutta päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä sekä havaita päihteiden haitallinen käyttö mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mini-intervention, eli lyhytneuvonnan avulla pyrimme löytämään, hoitamaan ja auttamaan alkoholin, huumausaineiden tai PKV-lääkkeiden riskikäyttäjiä niin aikaisin kun mahdollista. Kokemusten perusteella on todettu, että mini-interventio onnistuu parhaiten silloin, kun päihteiden riskikäyttö ei ole kovin suurta.  

Edellinen päihteidenkäytön puheeksiottamisen teemakuukausi järjestettiin Kalliossa tammikuussa.