Olet tässä

Elintapaohjaus

Elintapaohjauksella tuetaan ja rohkaistaan asiakasta tekemään terveyttä edistäviä valintoja omassa elämässään.

Elintapaohjaus on vaikuttavaa terveysneuvontaa, joka on kohdistettu yksilöille ja erilaisille ryhmille terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Elintapaohjaus on asiakaslähtöistä, osallistavaa, vapaaehtoista ja tuloksellista toimintaa terveiden elintapojen edistämiseksi.

Elintapaohjausta voidaan tarjota kaikille. Erityisesti se on suunnattu asiakkaille, joilla on riski sairastua esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksiin tai sydän- ja verisuonitauteihin. Ohjaus sopii myös heille, joilla on sairaus on jo todettu. Riskejä ovat mm. ylipaino, unettomuus sekä epäterveelliset elintavat.

Miten saan elintapaohjausta?

Voit kysyä neuvoa elintapoihisi kun asioit Kallion hyvinvointi- ja terveyspalveluissa. Elintapaohjausta annetaan osana perusterveydenhuoltoa ja sitä tarjoavat mm. kansantautihoitajat sekä työterveyshuolto. Elintapaohjausta tarjoavat myös yhteistyökumppanit, kuten liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tarjoajat, Ylivieskan seudun kansalaisopisto sekä järjestöt.