Olet tässä

Kaksi joutsenta erillään

Erimielisyydet ja ongelmatilanteet

Jos ette pääse sopimukseen lapsianne koskevissa asioissa voitte hakea sovitteluapua Kallion perheneuvolasta tai käräjäoikeudelta. Mikäli ratkaisuun ei edelleenkään päästä voitte saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Perheasioiden sovittelu

Jotta  lapsenne  selviäisivät erostanne mahdollisimman hyvin, on tärkeää sopia lasten asiat rakentavasti teidän mahdollisista erimielisyyksistä huolimatta. Perheasioiden sovittelulla pyritään estämään erimielisyyksien kasvaminen jatkuviksi kiistoiksi ja riidoiksi.

Perheasioiden sovittelusta säädetään avioliittolain 5 luvussa ja sosiaalihuoltolain 14 §:ssä.  Sovittelijat tarjoavat tukea ja apua  vanhempien välisten keskustelujen edistämiseksi.  Sovittelulla pyritään takaamaan  arjen sujuminen ja lastenne suhteen säilyminen molempiin vanhempiin.  Sovittelussa voidaan keskustella kaikista niistä kysymyksistä, joita lapsenne asioiden järjestämiseen liittyy ja joista teidän on vaikea keskenään päästä yksimielisyyteen tai olette ajautuneet umpikujaan. 

Virallisia sopimuksia lapsen huoltoon, asumiseen ja tapamisiin liittyen ei sovittelussa tehdä, mutta sopimuksia voidaan alustavaasti valmistella ja ne voidaan myöhemmin lastenvalvojan luona vahvistaa.  Sovittelua Kallion alueella tarjoaa perheneuvola. Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoista ja maksutonta. Sovittelussa käytävä keskustelu on luottamuksellista.

Tuomioistuinsovittelu (Follosovittelu)

Huoltoriitaa voidaan sovitella myös käräjäoikeudessa. Se on tarkoitettu erityiseksi sovittelupalveluksi silloin, kun vanhemmilla muissa eropalveluissa  tarjottu apua on osoittautunut riittämättömäksi. Tässä asiantuntija-avusteisessa huoltoriitojen sovittelussa sovittelijana toimii perheasioihin perehtynyt tuomari ja häntä avustaa vanhemmuuden ja ja lapsen kehityksen asiantuntija (psykologi tai sosiaalityöntekijä). 

Vanhemmat voivat joko yhdessä tai erikseen hakea sovittelua käräjäoikeudelta. Asia voidaan siirtää sovitteluun myös vireillä olevasta oikeudenkäynnistä. Tällöin oikeudenkäynti keskeytetään odottamaan sovittelun lopputulosta. Sovittelija voi vahvistaa  sovittelussa syntyneen sopimuksen, jolloin siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen. 

Huoltoriita käräjäoikeudessa

Mikäli ette pääse sovintoon lastenne asioista keskenään, lastenvalvojan luona tai sovittelussa, voitte tehdä hakemuksen käräjäoikeudelle yhteisen lapsenne/lastenne huollon, asumisen, tapaamisoikeuden ja elatusavun määräämiseksi. Käräjäoikeus voi hakemuksesta myös muuttaa lapsen asioissa aiemmin  annettu päätöstä tai vahvistettua sopimusta, jos lapsen tai vanhempien olosuhteet ovat muuttuneet  tai muutoin on aihetta.

Käräjäoikeus voi käsittelyn yhteydessä pyytää sosiaalitoimelta selvityksen perheen tilanteesta. Selvityksen tekijät tekevät kotikäynnin/käyntejä  molempien luokse, selvittävät lapsen mielipiteen ja hankkivat tarvittaessa tietoja muilta viranomaisilta. Selvityksessä arvioidaan mm. vanhemmuutta hyvän hoidon ja kasvatuksen näkökulmasta, miten ja missä määrin vanhempi on osallistunut lapsen hoitoon, kykyä tarjota lapselleturvallinen, hellä ja ymmärtäväinen kasvuympäristö, vanhempien terveydentila, taloustilanne sekä asumisjärjestelyt.  Sosiaalitoimen selvityksen valmistumisen jälkeen vanhemmat kutsutaan pääkäsittelyyn, jonka päätteeksi käräjäoikeus antaa asiassa päätöksen.  

Väkivalta tai sen uhka

Erotilanteeseen voi liittyä väkivaltaa sen uhkaa. Väkivallan uhreille ja tekijöille löytyy apua. Sitä voi etsiä sekä julkiselta puolelta että järjestöistä. 

Välitön hätä: Yleinen hätänumero 112

Kallion sosiaalipäivstys: kiireellinen lastensuojelu virka-aikana, p. 08 419 5709.
Virka-ajan ulkopuolella arkisin klo 16–8 ja viikonloppuisin ympäri vuorokauden yhteydenotto tapahtuu soittamalla hätäkeskukseen, puhelinnumeroon 112.

Ensi- ja turvakodit 

Turvakoti on tarkoitettu perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, sukupuoleen tai ikään katsomatta. Turvakotiin voi tulla yksin tai lasten kanssa milloin vain, asuinkunnasta riippumatta. Turvakotijakson pituus määritellään yksilöllisesti jokaisen perheen kanssa. Yhteystiedot:

 • Kokkola, p. 044 336 0056, aina.ohjaajat [at] kokkolanensijaturvakoti.fi
 • Raahe, p.  044 282 4211, toimisto [at] raahenensijaturvakoti.fi
 • Oulu, p.  0400 581 606 

Muu julkinen apu ja tuki

Järjestöjen tarjoamaa apua uhreille

Talouden suunnittelu

 • Kallion aikuissosiaalityö p. 044 4195729 /neuvonta
 • Talous- ja velkaneuvonta: Ylivieskan toimipiste /Tuija Vähäkangas p. 029 566 1312
 • Seurakuntien diakoniatyö
  • Ylivieska diakoniatoimisto Toimitalo Pietari, päivystyspuhelin 044 7118 670, ti–to klo 8.30–10.  
  • Alavieskan diakoniatyöntekijää voit pyytää käymään kotonasi tai sopia keskusteluajan diakoniatoimistolle. Työntekijä päivystää diakoniatoimistossa ke klo 12–13 ja to klo 9–10. p. 050 302 4765. 
  • Sievin diakoniatyöntekijä, p. 040 563 8418.  
  • Nivalan diakoniatyöntekijältä voit varata ajan tiistaina tai torstaina klo 9–10.30 päivystysnumerosta 044 744 0702.

Hyödylliset linkit:

Huoli lasten hyvinvoinnista

Eron yhteydessä  vanhemmilla tai muilla lapsen lähipiiriin kuuluvilla tahoilla voi herätä huoli lapsen tasapainoisesta kasvusta ja kehityksestä. Palvelutarpeen arviointitiimi Arvi tekee silloin tarvittaessa palvelutarpeen selvityksen. Lapsen kasvuoloja kartoitetaan yhdessä lapsen, vanhempien ja muiden lapsen elämänpiiriin kuuluvien (esim.neuvola, päivähoito, koulu) kanssa. Esille tulleet asiat kootaan kirjalliseen yhteenvetoon, joka käsitellään yhdessä koko perheen kanssa. Palvelutarpeen selvityksen valmistumisen jälkeen mietitään yhdessä millaista tukea perhe tarvitsee tai siirtyykö lapsi  sosiaalityöntekijn päätöksellä lastensuojelun asiakkuuteen. 

Kaikilla perheillä ja lapsilla on joskus vaikeuksia ja eron yhteydessä vaikeudet voivat kärjistyä. Useimmiten erilaiset ongelmat ratkeavat lapsen omassa elinpiirissä. Joskus vaikeudet ovat kuitenkin sellaisia, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan lastensuojelun tukea. Lastensuojelussa avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia tuen muotoja. Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.
Lastensuojelun työskentely käynnistyy useimmiten lastensuojeluilmoituksesta, jonka kiireellisyyden lastensuojelun sosiaalityöntekijä arvioi. Tarkempaa tietoa lastensuojelun prosessista saat Kallion nettisivuilta.