Olet tässä

Jousenperhe uimassa iltahämärässä

Eron pohdinta

Ero on aina iso ja kipeä asia ja se herättää paljon tunteita. Eron miettiminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että tulette päätymään eroon.

Eropohdintojen taustalla vaikuttavat monet syyt. Usein parisuhdekriisien taustalla on erilleen kasvaminen ja läheisyyden, arvostuksen ja luottamuksen puute. Arjen haasteet, työelämän paineet, yhteisen ajan vähyys, perhevastuiden epätasainen jakautuminen ja taloudelliset huolet voivat koetella suhdetta. Ongelmana saattavat olla vuorovaikutukseen liittyvät tekijät: puhumattomuus, kyvyttömyys ilmaista omia tarpeita tai kuulla toista, jatkuva riitely tai toisen arvostelu.

Ensimmäisen lapsen syntymä voi olla haaste parisuhteelle. Eropohdintojen taustalla voivat olla myös perhe-elämää kuormittavat päihde-, mielenterveys- tai väkivaltaongelmat. Odotukset parisuhteelle ovat saattaneet olla alun perin kohtuuttoman kovat.

Usein eroa pohditaan yksin, jolloin se voi tulla toiselle osapuolelle yllätyksenä. Olisi hyvä, jos kumppanit voisivat keskustella eroon liittyvistä tunteistaan ja ajatuksistaan mahdollisimman avoimesti jo aikaisessa vaiheessa. Avun hakeminen ennen ongelmien kärjistymistä tukee toimivan suhteen rakentamista. Yhteinen keskustelu myös helpottaa eron käsittelyä ja hyväksymistä, jos siihen myöhemmin päädytään. Pohdinnan ei tarvitse johtaa eroon.  Ulkopuolinen ei voi sanoa, onko teidän hyvä erota vai pysyä yhdessä, mutta hän voi kuitenkin auttaa asioiden, tunteiden tunteiden käsittelyn sekä kommunikaatio-ongelmien kanssa.