Olet tässä

Joutsenperhe

Eropäätöksen jälkeen

Jos päädytte eroon, sovinnollinen ero ja lapsen suhteen säilyminen molempiin vanhempiin on lapselle erityisen tärkeää. Lapsen selviäminen vanhempiensa eron aiheuttamista muutoksista ja menetyksistä riippuu ratkaisevasti siitä, miten te vanhemmat selviätte keskinäisistä ristiriidoistanne. Lapselle vanhempien ero voi olla pelottava, surullinen, hämmentävä, raivostuttava tai joskus myös helpottava kokemus. Lapsen pohdinnat tulevat omaan tahtiin ja erilaisissa tilanteissa. Lapselle tukea voi saada mm. koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan  tai perheneuvolan kautta.

Ero on myös psykosiaalinen prosessi, jonka työstäminen on yhtä tärkeää kuin käytännön asioiden hoitaminen. Lastanne suojaa, jos opitte suhtautumaan toisiinne myönteisesti  ja tekemään yhteistyötä lapsenne asioissa. Tämä auttaa myös lastanne ylläpitämään kiinteää suhdetta kumpaankin vanhempaansa. Vanhempien on tärkeää hakea mahdollisimman varhain apua sekä itselleen että yhteistyöongelmiinsa, joita he eivät pysty keskenään ratkaisemaan. Näin autatte myös lastanne selviytymään erostanne mahdollisimman hyvin. On hyvä muistaa, että lasten asioissa vanhempien on oltava tekemisissä toistensa kanssa myös eron jälkeen.

Haastavaan elämäntilanteeseen on mahdollista saada tukea Kallion palveluohjauksesta ja Kallion sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön Sohvin kautta. Kallion Sohvi-tiimin tuki on lapsiperheille suunnattua matalankynnyksen palvelua, joka ei vaadi asiakkuutta lastensuojelussa. Tavoitteena on toimivan ja mielekkään arjen löytäminen yhteistyössä perheen kanssa. Palvelu on perheelle vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta. Perhetyötä tehdään aina perheen kotona vanhemman /vanhempien läsnäollessa.

Aikuinen ei pysty eron aikana piilottamaan omia tunteitaan, eikä se ole tarpeenkaan. On tärkeää, että käsittelet tunteitasi itsellesi sopivalla tavalla ja tarvittaessa toisen aikuisen kanssa, oli tämä sitten ystävä tai ammattilainen.  Apua jaksamiseen ja oman mielen hoitamiseen saa mm. Kallion alueen terveyskeskuksista, terapiakeskuksesta sekä myös perheneuvolasta ja perheasioiden neuvottelukeskuksesta.