Olet tässä

Ikääntyvien suun terveydenhuolto

Ikääntyessä suun terveydentila voi heikentyä ja siksi on tärkeä huolehtia säännöllisistä suun terveystarkastuksista. Myös hampaaton suu on tarkastettava.

Yleisimmät suun ongelmat ikääntyneillä:

  • Sairauksien ja lääkitysten aiheuttama kuiva suu, joka on merkittävä riskitekijä hampaiden reikiintymiselle.
  • Huonosti istuva proteesi voi aiheuttaa kipeitä painohaavoja tai ikenen liikakasvua.
  • Hampaiden reikiintyminen voi edetä pitkällekin ennen kuin tulee kivun tuntemuksia, sillä hampaan ytimen hermot ja verisuonet pienenevät ja vetäytyvät, jolloin hampaan tuntoherkkyys vähenee.
  • Kiillehalkeamat lisääntyvät ja hampaat lohkeavat herkemmin.
  • Ikääntyessä myös makuaisti muuttuu. Kaikkien muiden paitsi makean maistaminen heikkenee, jolloin makean syöminen voi lisääntyä, ja siten reikiintymisriski kasvaa.
  • Jos kyseessä on muistin tai toimintakyvyn heikkeneminen, suun hoito vaikeutuu, jolloin reikiintymisen ja kiinnityskudossairauksien riski kasvaa.