Olet tässä

Ilmoitustaulu

1.6.2017 alkaen kuntayhtymän ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne sähköiselle ilmoitustaululle, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kuntayhtymän päättämällä tavalla.

Ilmoitukset ovat yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Kuulutukset

Kuulutukset ohjelmassa julkaistaan kuntayhtymän sisällä tuotettuja ja ulkoa saapuneita ilmoituksia ja kuulutuksia.

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle on sidottu pöytäkirjan nähtävänä pitoon yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 mom. tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Kuntayhtymän toimielinten (KuntaL 58 § 1 mom.) nähtävillä pidettävät pöytäkirjat julkaistaan kuulutukset ohjelmassa pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Kevään 2020 kokousaikataulu

Yhtymähallitus

  • torstai 30.1.2020
  • perjantai 21.2.2020
  • perjantai 13.3.2020
  • perjantai 24.4.2020
  • perjantai 15.5.2020 KOKOUS PERUTTU
  • perjantai 12.6.2020

Yhtymäkokous

  • torstai 7.5.2020 Nitek, Nivala (siirretty pidettäväksi Alavieskasta Nivalaan)

Tarvittaessa yhtymähallitus kokoontuu myös muuna erikseen sovittavana aikana.

 

Avoimet työpaikat

Kuntarekryn sivustolle

Hankintailmoitukset

HILMA Julkiset hankinnat.