Olet tässä

Ilmoitustaulu

1.6.2017 alkaen kuntayhtymän ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne sähköiselle ilmoitustaululle, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kuntayhtymän päättämällä tavalla.

Ilmoitukset ovat yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Kuulutukset

Kuulutukset ohjelmassa julkaistaan kuntayhtymän sisällä tuotettuja ja ulkoa saapuneita ilmoituksia ja kuulutuksia.

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle on sidottu pöytäkirjan nähtävänä pitoon yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 mom. tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Kuntayhtymän toimielinten (KuntaL 58 § 1 mom.) nähtävillä pidettävät pöytäkirjat julkaistaan kuulutukset ohjelmassa pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Syksyn 2022 kokousaikataulu

Yhtymähallitus

  • perjantai    2.9.2022
  • perjantai    30.9.2022
  • perjantai    4.11.2022
  • perjantai    25.11.2022
  • perjantai    16.12.2022

Yhtymäkokous

  • torstai  15.11.2022 klo 16.00

Tarvittaessa yhtymähallitus kokoontuu myös muuna erikseen sovittavana aikana.

 

Avoimet työpaikat

Kuntarekryn sivustolle

Hankintailmoitukset