Kaivovesi

Kaivovesi kannattaa tutkituttaa kaivon valmistuttua ja muutaman vuoden välein tämän jälkeen veden laadun varmistamiseksi. Terveysvalvontaan kannattaa olla yhteydessä, jos epäilet kaivoveden voivan aiheuttaa terveyshaittaa.

Rengaskaivon sisä- ja ulkopuoliset rakenteet kannattaa tarkistaa ajoittain. Kaivon puhdistus ja huolto voi tulla ajankohtaiseksi esim. havaittujen veden laadun muutosten vuoksi.

Rengaskaivojen yleisimpiä ongelmia ovat liiallinen rauta- ja mangaanipitoisuus, veden happamuus sekä pintavesivalumista johtuvat mikrobiologiset riskit. Porakaivoveden osalta kannattaa huomioida arseeni ja radon.

Kaivoveden laadun tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja -suositukset.

Lähdevesi

Lähteet rinnastetaan yksityisiin kaivoihin. Niihin sovelletaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimuksia ja -suosituksia. Runsaassa käytössä olevien lähteiden veden laatua tutkitaan säännöllisesti. Säännöllinenkään valvonta ei takaa lähdeveden pysyvää kemiallista tai mikrobiologista turvallisuutta. Käyttäjän oma vastuu korostuu lähdevesiä juomavedeksi käytettäessä.

Yksityisen kaivoveden tutkiminen on maksullista.