Olet tässä

Koronainfo

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa koronavirustilanteesta nettisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Tältä sivulta löydät tiedotteemme sekä hyödyllisiä linkkejä aiheeseen liittyen.

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 20.5.2020

Kallion alueella koronavirustilanne on keskiviikkona 20.5. edelleen ennallaan eikä uusia tartuntoja ole todettu. Pohjois-Pohjanmaan alueella varmistettuja tartuntoja on 133. Koko maassa tartuntoja on todettu 6399.

Päivitettyjä ohjeita ikääntyneille

THL on päivittänyt ohjeistusta siitä, miten ikääntyneet voivat suojautua koronavirustartunnalta. Ohjeistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, miten yhteydenpitoa läheisiin voidaan toteuttaa turvallisesti sekä miten ikääntynyt voi ylläpitää hyvinvointiaan ja toimintakykyään poikkeusoloissa.

 • Noudata yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi. Näitä ovat lähikontaktien välttäminen ja etäisyyksien pitäminen muihin ihmisiin sekä hyvä käsihygienia.
 • Hoidettaessa kauppa- ja apteekkiasioita tai käytäessä terveyskeskuksessa, on huolehdittava käsihygieniasta ja pidettävä vähintään 1-2 metrin turvaväli. Myös asiointia ruuhka-aikaan kannattaa välttää.
 • Mikäli sinulla on hengitystieinfektion oireita, vältä kontakteja muihin ihmisiin ja ota yhteys Kallion pandemiavastaanotolle, p. 08 419 5140.
 • Pidä yhteyttä läheisiin ja ystäviin myös poikkeusoloissa esimerkiksi puhelimella tai muilla etäyhteydenpitovälineillä.
 • Kasvotusten tapaamisissa pidä huoli kahden metrin turvavälistä.
 • Aktiivisuus omassa arjessa pitää yllä hyvinvointia ja toimintakykyä. Mikä tahansa mielekäs tekeminen auttaa ylläpitämään hyvinvointia, kuten kotityöt, leivonta, käsityöt, lukeminen tai piha- ja puutarhatyöt.
 • Liiku päivittäin joko ulkoilemalla tai kotona vaikka jumppatuokiona. Ulkoillessa pitää muistaa pitää kahden metrin turvaväli muihin ihmisiin.
 • Säännöllinen ja monipuolinen ruokailu ja hyvä ateriarytmi ovat aina tärkeitä, samoin riittävä määrä nestettä.
 • Huolehdi terveydestäsi.  Varattuja lääkäriaikoja ei pidä perua ilman syytä. Hoitoon on hakeuduttava myös, jos pitkäaikaissairaus vaatii säännöllisiä kontrollikäyntejä terveydenhuollossa.

THL ohjeistaa myös, että vierailulle ei pidä mennä yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien luokse, jos on vähäisiäkin hengitystieinfektion oireita.

Jos on välttämätöntä vierailla riskiryhmään kuuluvan luona, se pitää tehdä turvallisesti. Kättelyä, halaamista ja muita ylimääräisiä lähikontakteja tulee välttää. Vierailijan on myös suojattava hengitystiensä kertakäyttöisellä liinalla, jos hengityssuojainta ei ole saatavilla. Käsihygienia ennen ja jälkeen vierailun on tärkeää.

Ikääntyneiden, erityisesti yli 70-vuotiaiden, pitää välttää altistumista koronavirukselle, koska heillä on muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Tämä johtuu siitä, että elimistön puolustuskyky heikkenee, kun ikää karttuu. Ikääntyneillä on myös enemmän perustauteja, jotka altistavat vakavalle koronavirustaudille. THL:n seurantatilastojen mukaan suurin osa Suomessa koronavirustautiin menehtyneistä on ollut yli 70-vuotiaita.

Vierailuja rajoitetaan edelleen

Vierailut sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä ovat edelleen pääsääntöisesti kielletty. Kriittisesti sairaiden tai saattohoidossa olevien potilaiden kohdalla vierailusta päätetään tapauskohtaisesti. Vierailukielto ei koske välttämättömiä kuntoutuspalveluja, kuten fysioterapiaa tai toimintaterapiaa. Vierailukielto ei koske myöskään vammaispalvelulain mukaisia henkilökohtaisia avustajia.

Asukkaiden ja heidän läheistensä yhteydenpidossa voidaan käyttää esimerkiksi puhelimia, videopuheluita, sähköpostia tai kirjeitä. Vaikka vierailut asumisyksiköissä ovat edelleen kiellettyjä, tapaamisia voidaan järjestää ulkona, kunhan omainen pitää 2 metrin turvaetäisyyden ja hän suojautuu kasvomaskilla, jonka hän saa asumisyksiköstä. Omaiset voivat olla asumisyksiköihin yhteydessä ulkoilutapaamisten järjestämiseksi.

Kallion yksiköistä on myös tehty mukavia julkaisuja sosiaaliseen mediaan. Facebookissa on mm. Kipinän, Pihlajakodin, Tarhin toimintakeskuksen, Suvantokodin, Kotikeskuksen, Hoivan ja Nivalan vuodeosaston kuvia ja juttuja yksiköiden elämästä. Jos et vielä seuraa meitä Facebookissa, liity seuraamme nyt.  Löydät meidät sekä Facebookista, Instagramista että Twitteristä.

Kasvomaskien käytöstä terveydenhuollossa

Kasvomaskien käytössä toimintaohjeet vaihtelevat hieman eri yksiköiden välillä. Kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun palveluissa ja asumisyksiköissä käytetään jatkuvasti kasvomaskeja, mutta esimerkiksi terveyskeskuksen tai sairaalan vuodeosastoilla tai vastaanotoilla ei.

Taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön määräys, joka velvoittaa käyttämään kasvomaskeja esimerkiksi kotihoidossa, kehitysvammahuolon asumisyksiköissä sekä tehostetussa palveluasumisessa kaikissa asiakaskontakteissa. STM ei sen sijaan ole määrännyt maskien käytöstä terveydenhuoltoon, kuten vuodeosastoille tai vastaanottotoimintoihin. Näissä yksiköissä yleissääntönä on, että kirurgista suu-nenäsuojusta käytetään kaikkien hengitystieinfektio-oireisten potilaiden lähihoidossa. Erityisesti kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttö korostuu suuren riskin potilaita, esimerkiksi solunsalpaajahoitoja saanutta syöpäpotilasta hoidettaessa.

Vastaanotoilla ja vuodeosastoilla hengityssuojainten, suojatakkien, kasvovisiirien ja hiussuojien käyttö arvioidaan siis potilaan tai henkilökunnan lääketieteellisen tarpeen mukaan. Velvoittavaa ohjetta käyttää maskia jokaisessa potilaskontaktissa ei ole. Kalliossa seurataan STM:n ohjeistuksia jatkuvasti. Mikäli ohjeistus suojainten käytöstä muuttuu, huomioimme muutoksen toiminnassamme.

Lue lisää: 

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 12.5.2020

Peruskouluissa siirrytään torstaina 14.5. jälleen lähiopetukseen. Myös valtioneuvoston varhaiskasvatusta koskeva suositus lasten pitämisestä kotona päättyy. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät ovat ohjeistaneet perheitä opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisen yksityiskohdista.

Opetusministeriö ja THL ovat antaneet ohjeistuksia, kuinka tulee toimia, jos oppilas tai opettaja tai heidän perheenjäsenensä kuuluu vakavan COVID-19-koronavirustaudin riskiryhmään. Opetusministeriön mukaan kouluissa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on lähettänyt jäsenkuntien sivistyspalveluille riskiarvion tueksi ohjeet, joita Kalliossa sovelletaan riskiryhmien arvioimiseen terveydenhuollossa.

Sairaanhoitopiirit ovat laatineet yhteistyössä lasten koronavirus riskiryhmiä koskevan ohjeen. Ohjeessa todetaan, että vaikean koronavirustaudin riski on matala lapsilla ja nuorilla, jotka ovat terveitä, joiden perussairaus, esimerkiksi astma tai sydänsairaus, on hoitotasapainossa tai jotka sairastavat diabetesta ilman merkittäviä lisäsairauksia.

Mikäli lapsella ei ole ollut rajoituksia lähiopetuksen tai varhaiskasvatuksen suhteen influenssakaudella, ei ole syytä jäädä pois päivähoidosta tai koulusta myöskään koronavirusepidemian aikana.

Osalla potilaista koronaepidemia voi kuitenkin tarkoittaa kotiin jäämistä päivähoidosta ja koulusta. Kotiin jäämistä suositellaan mm. lapsille, jotka sairastavat esimerkiksi vaikea-asteisia keuhkosairauksia tai vaikeaa sydämen vajaatoimintaa. Katso koko lista riskiryhmistä täältä.

Lapsen hoitava lääkäri tekee päätöksen lapsen (tarvittaessa myös sisarusten) kotiin jäämisestä yksilöllisen arvion perusteella.

Mikäli koronatartuntoja kouluissa alkaa ilmetä, koulu voidaan sulkea tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräyksellä.

Lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja vapaan sivistystyön tilojen käytön osalta suosituksena on jatkaa etäopetusta lukukauden loppuun. Koulutuksen järjestäjät päättävät itse, missä määrin lähiopetusta tarvittaessa järjestetään.

Viruksen etenemisen hallinta ensiarvoisen tärkeää

Koronaviruksen etenemisen hallinta on rauhallisessakin tartuntatilanteessa ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteenamme on taudin leviämisen hallinta, terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen ja riskiryhmien suojaaminen. Valtakunnallisen linjan mukaisesti Kalliossakin siirrytään entistä vahvemmin testaa, jäljitä, eristä ja hoida -toimintamalliin. Mikäli potilaalla epäillään koronatartuntaa, hänet ohjataan herkästi laboratoriotesteihin. Positiivisen näytteen antaneen potilaan lähikontaktit kartoitetaan ja potilas sekä altistuneet määrätään karanteeniin.

THL:n koronakartalle ei ole noussut Nivalan lisäksi muita Kallion kuntia. Nivalan 5 varmistettua tartuntaa sisältää myös jo parantuneet tartuntatapaukset.  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella laboratoriotesteillä todettuja koronavirustartuntoja on tänään 12.5. yhteensä 130 kpl.

On tärkeää muistaa, että vaikka rajoituksia aletaan Suomessa keventää, poikkeusolot ovat edelleen voimassa, ja riski taudin etenemiselle on edelleen suuri. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tartuntatilanteen kehittymiseen. Hyvällä käsihygienialla ja voimassa olevia rajoituksia noudattamalla voi tehokkaasti torjua viruksen leviämistä. 

 

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 5.5.2020

Koronavirusepidemian kasvu on Suomessa pysähtynyt rajoitustoimien ja hygieniakäyttäytymisen selvän parantumisen kautta. Vaikka epidemia on tällä hetkellä suvantovaiheessa, on edelleen olemassa uhka sen kiihtymisestä uudelleen.

Hallitus kertoi eilen 4.5. toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnassa. Poikkeusolot Suomessa jatkuvat edelleen, mutta laajamittaisia rajoituksia aletaan hallitusti keventää ja purkaa.  Mm. kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset avataan kesäkuun alussa. 

Lisäksi avataan museot, teatterit, kulttuuritalot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit, kerhotilat ja järjestöjen kokoontumistilat. Kirjojen ja muiden aineistojen lainaaminen kirjastoista sallitaan välittömästi. Seuraa kuntasi ilmoittelua.

Kokoontumisrajoitukset ovat edelleen tarpeen. Kesäkuun alusta alkaen sallitaan enintään 50 henkilön kokoontumiset. Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen kielletään hallituksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti. 

Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Valtioneuvosto korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.

Rajoitukset vierailuista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä ovat voimassa toistaiseksi ja asiaa tarkastellaan seuraavan kerran kesäkuun loppuun mennessä.

Hallituksen toimilla pyritään edelleen estämään viruksen leviämistä, turvaamaan terveydenhuollon kantokyky ja suojelemaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Tavoitteena on, että epidemiaa onnistutaan tehokkaasti hillitsemään niin, että se haittaa mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista.

Tartuntatilanne Kallion alueella ennallaan

Kallion alueella tartuntatilanne on entisellään. Nivalassa on edelleen 5 todettua tartuntatapausta, ja luku sisältää myös jo parantuneet koronapotilaat. Muita Kallion kuntia ei tänäänkään 5.5. noussut THL:n ylläpitämälle koronakartalle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella laboratoriotesteillä todettuja tartuntoja on yhteensä 128.

Vaikka tilanne on alueellamme rauhallinen, kannustamme kaikkia alueemme asukkaita noudattamaan yhä hygieniaohjeita sekä voimassaolevia rajoituksia.

Lue lisää:

Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta (Valtioneuvoston kanslia)

Koronakartta

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 4.5.2020

Koronatilanne Kallion alueella on yhä rauhallinen. Alueemme kunnista Nivala on edelleen ainoana THL:n ylläpitämällä koronakartalla viidellä todetulla koronavirustartunnalla. Tähän lukuun sisältyvät myös jo taudista parantuneet. Pohjois-Pohjanmaan alueella laboratoriotesteillä varmistettuja tartuntoja on koronakartan mukaan 128 kappaletta. Varmistettuja tartuntoja Suomessa on 4.5. todettu yhteensä 5 327. 

Kallion henkilöstö on jatkuvasti valmiudessa sen varalta, että tartuntamäärät Kallion kunnissa kasvavat. Tartuntoja voidaan rajoittaa tehokkaasti hyvällä käsihygienialla ja välttämällä kokoontumisia.

Vastaanotoilla kannattaa käydä

Vastaanottokäynnit ovat pandemian aikana vähentyneet myös Kallion alueella. Jos asiakkaat jättävät vastaanottokäyntejä väliin, on vaarana, että hoidon aloittaminen voi viivästyä ja sairaus voi pahentua. Myös monet pitkäaikaissairaudet edellyttävät säännöllistä seurantaa ja kontrolleja vastaanotoilla.

Mikäli sinulla on varattu aika vastaanotolle eikä sinulla ole flunssan oireita, suosittelemme että käytät sinulle varatun ajan. Tämä koske sekä terveydenhoitoa että sosiaalipalveluiden vastaanottoja.

Kaikki flunssaoireiset hoidetaan tällä hetkellä pandemiapoliklinikalla, joka sijaitsee muista toiminnoista erillään, joten vastaanotoillamme voi asioida turvallisesti.

Vastaanottoajat kannattaa voinnin salliessa hyödyntää nyt myös siksi, että aikojen peruminen lisää kiireettömien toimenpiteiden hoitojonoja koronaepidemian laannuttua.

Mikäli sinulla on kysyttävää asiointiisi liittyen, voit ottaa yhteyttä vastaanotolle etukäteen.

Lue lisää: 

THL:n tilannekatsaus
Koronakartta

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 30.4.2020

Koronavirustilanne Kallion alueella on yhä rauhallinen. Nivalassa todettuja tartuntoja on yhteensä 5, ja tartuntamäärä sisältää myös jo toipuneet koronapotilaat. Muissa Kallion kunnissa on yksittäisiä tartuntoja. Tartuntaketjut on onnistuttu jäljittämään ja sairastuneet ja altistuneet ovat karanteenissa.

THL päivittää koronakarttasovelluksen joka päivä klo 12. Kartalla näytetään ne kunnat, jonka asukkailla tartuntoja on todettu 5 tai enemmän. Huomaa, että kartalla ilmoitettu tartuntaluku ei välttämättä kerro suoraan tartuntojen tilanteesta kunnan alueella. Esimerkiksi Helsingissä oleskelevan, mutta muussa kunnassa kirjoilla olevan henkilön tartunta merkitään kartalle sen mukaan, missä kunnassa asukas on kirjoilla.

Pohjois-Pohjanmaalla laboratoriotesteillä todettuja koronavirustartuntoja on 126. Ilmaantuvuusluku 30,7, mikä kuvaa sairastuneiden määrää 100 000 asukasta kohden.  

Lue THL:n tilannekatsaus osoitteesta www.thl.fi. 

Vappua ei ole peruttu – sitä vietetään tänä vuonna kotona ja virtuaalisesti!

Koronatilanne ja siitä johtuvat kokoontumisrajoitukset koskevat meitä kaikkia, myös vappuna. Vaikka tänä vuonna vapputori jää väliin, se ei tarkoita, etteikö vappua voisi juhlistaa muilla tavoin.

Sivulta www.virtuaalivappu.fi löydät virtuaalivapun viihdyttävimmät livelähetykset, vastauksia monia askarruttaviin vappuaiheisiin kysymyksiin sekä vappuvinkit, jotka auttavat vapputunnelman luomisessa kotoa käsin. Sisäministeriön ja poliisin kokoamalla sivustolla on tarjolla vaihtoehtoisia tapoja viettää vappua yhteisöllisesti mutta fyysisesti erillään.

Muista: Merkittävimmän turvallisuusteon tekee edelleen jokainen meistä itse.

Toivotamme iloista kotivappua kaikille Kallion alueen asukkaille!

 

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 27.4. 

Kallion kunnista Nivala nousi viikonlopun aikana THL:n ylläpitämälle koronakartalle, kun laboratoriotesteillä todettujen tartuntojen määrä nousi Nivalassa viiteen. Kaikki Nivalan tartuntaketjut on pystytty selvittämään, ja sairastuneet sekä altistuneet ovat karanteenissa, joten yleistä riskiä tartuntojen leviämiselle ei ole.

Osa sairastuneista on jo myös ehtinyt parantua. THL:n karttasovellus näyttää kaikki alueella todetut tartunnat, joten luku sisältää myös jo taudista parantuneet.

THL:n karttasovelluksessa näytetään kunnat, joissa tartuntoja on todettu 5 tai enemmän. Alle viiden tartunnan kuntia THL ei julkaise.  Koronakartalla näkyvät ainoastaan laboratoriotesteillä todetut tartunnat.

Pohjois-Pohjanmaan alueella oli viikonloppuna 120 laboratoriotestillä todettua koronavirustartuntaa. Tartunnoista suurin osa, 82 kpl, on Oulussa. Testejä Pohjois-Pohjanmaan alueella on tehty noin 5000 kpl.

Suojele itseäsi ja läheisiäsi

Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt tärkeää myös terveille ihmisille, koska siten hidastetaan epidemian leviämistä. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. 

Omaa ja läheistensä tartuntariskiä voi myös alentaa huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta.

 • Pese kädet vedellä ja saippualla usein ja huolellisesti, ainakin 20 sekunnin ajan.
 • Käytä alkoholipohjaista käsihuuhdetta, jos et voi pestä käsiäsi.
 • Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.  
 • Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan ja laita nenäliina heti roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yksi tai aivasta hihaan, älä käsiisi.

Kangasmaski ei anna suojaa koronavirukselta

Kangasmaskien käyttö puhuttaa myös Kallion alueella. On tärkeää huomioida, että kankainen kasvomaski ei suojaa maskin käyttäjää koronavirukselta. Maskin käyttö voi sen sijaan suojata muita, koska se voi vähentää yskimisen ja aivastelun aiheuttamaa pisaroiden leviämistä.

Itsetehdyssä maskissa vääränlainen kangasmateriaali voi heikentää keuhkojen terveyttä, kun esimerkiksi mikrokuituja, pölyä tai kangashiukkasia joutuu hengitysteihin. Väärä kangasvalinta voi lisätä hengitysvastusta, jolloin hiilidioksidipitoisuus voi lisääntyä haitallisiin mittoihin. Myös riski sydäntapahtumiin tai astmakohtauksiin voi kasvaa. 

Oikaisu: koteihin jaetussa koronatietopaketissa virhe

Viime viikolla koteihin jaetussa koronainfossa oli virhe koskien perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluohjauksen aukioloa. Palveluohjausta ei ole tarjolla launtaisin, vaan palveluohjaus on auki 

ma–pe klo 9–11 ja klo 12–15. 

Pahoittelemme virhettä.

Korjatun tietopaketin löydät sivun oikeasta palkista. 

 

Tartuntataudeista vastaava lääkäri muistuttaa: kokoontumisrajoitukset ovat yhä voimassa

Kallion alueella COVID-19-koronavirustilanne on pysynyt rauhallisena. Yksittäisiä koronavirustapauksia on kuitenkin todettu joka viikko. Tartuntaketjut on toistaiseksi pystytty jäljittämään, altistuneisiin on oltu yhteydessä ja heidät on asetettu kotikaranteeniin, joten näistä tapauksista ei jatkotartuntoja ole odotettavissa.

Täytyy kuitenkin muistaa, että esimerkiksi satunnainen ohikulkija Etelä-Suomen epidemia-alueelta matkalla pohjoiseen voi tartuttaa tautia esimerkiksi Kallion alueella pysähtyessään ja kaupassa asioidessaan. Turvallisuuden tunteeseen ei ole siksi syytä tuudittautua. Jos kokoontumisrajoituksia ja muita valtioneuvoston sekä terveysviranomaisten antamia ohjeita ei noudateta, riski koronavirusepidemian kehittymiselle kasvaa.

Korostan siis edelleen Suomen valtioneuvoston säätämän valmiuslain tärkeyttä. Vaikka keväinen sää houkuttelee liikkeelle, kokoontumisia tulee yhä välttää. Jos ihmiset viettävät aikaa ryhmässä, ja yhdellä ryhmän jäsenellä todetaan koronavirustartunta, kaikki lähikontaktissa olleet tullaan altistumisen jälkeen asettamaan tartuntatautilain nojalla kahden viikon mittaiseen kotikaranteeniin jotta voidaan seurata, saavatko altistuneetkin taudin.

Hyvää käsihygieniaa tulee noudattaa esimerkiksi kauppareissujen yhteydessä.

Ajantasaista tartuntatilannetta voi seurata mm. THL:n verkkosivuilta. THL ilmoittaa koronakarttasovelluksessaan kunnat, joissa on vähintään 5 tartuntaa. Kallion kuntia ei listalla toistaiseksi ole. Pyritään yhteistyöllä pitämään jatkossakin epidemia alueellamme kurissa!

Arto Nieminen
infektiosairauksien erikoislääkäri
PPKY Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 24.4.2020

Koronatilanne on Kallion alueella yhä rauhallinen.

Koronaviruksen näytteenoton kriteerejä on valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti laajennettu ja näytteidenottoa on lisätty myös Kalliossa, kuten koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Kallion kunnissa on todettu yksittäisiä koronavirustartuntoja. Yhteensä laboratoriovarmistettuja koronatartuntoja on Pohjois-Pohjanmaalla 116 kappaletta (tilanne 23.4.).

Vaikka todettuja koronatartuntoja ei Kallion kunnissa ole paljon, kehotamme kaikkia alueemme asukkaita pitämään yllä hyväksi havaittuja käytäntöjä infektioiden torjumiseksi. Pese kädet usein saippualla, yski tai aivasta hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan ja vältä kokoontumisia.

Kallion koronatietopaketti koteihin 

Tällä viikolla Kallion alueen koteihin on jaettu Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tietopaketti koronavirustilanteeseen liittyen. A4-kokoiseen tietopakettiin on koottu yleistä tietoa tartunnan ehkäisemiseen liittyen sekä tärkeitä yhteystietoja. Mikäli et ole saanut meiltä postia, ota yhteyttä Kallion viestintäkoordinaattoriin, p. 044 419 5005, outi.korhonen [at] kalliopp.fi.  

Löydät tietopaketin sähköisessä muodossa osoitteesta kalliopp.fi/koronainfo. 

Usein kysyttyä koronaviruksesta

THL on koonnut nettisivuilleen usein kysyttyjä kysymyksiä koronavirustilanteeseen liittyen. Päivittyvältä listalta löytyy kysymyksiä ja vastauksia mm. seuraavista aiheista:

 • Koronavirus ja koronavirustauti
 • Testaus
 • Raskaus
 • Lapset
 • Ikääntyneet
 • Matkailu
 • Lääkkeet ja rokotteet
 • Karanteeni, eristys ja karanteenia vastaavat olosuhteet 

Listaa on päivitetty viimeksi 24.4.2020.

Lue lisää:  Usein kysyttyä koronaviruksesta (thl.fi)

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 20.4.2020

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on koonnut tietopaketin koronaviruksesta alueen asukkaille. Jokaiseen Kallion alueen talouteen toimitettavassa tietopaketissa kerrataan yleiset ohjeet tartuntariskin vähentämiseksi, yli 70-vuotiaiden sekä muiden riskiryhmäläisten ohjeistus, sekä toimintaohjeet flunssaoireisille. Löydät ilmoituksesta myös tärkeät yhteistiedot. Tietopaketit jaetaan koteihin tällä viikolla. 

Koronavirustilanne alueellamme on yhä rauhallinen.  Pohjois-Pohjanmaan alueella laboratoriotestein todettuja tartuntoja on 113, joista suurin osa on Oulussa. THL:n karttasovelluksessa näkyvät kunnat, joissa tartuntoja on 5 tai enemmän. Kallion kuntia ei kartalle noussut tänäänkään. 

Lue THL:n tilannekatsaus tästä linkistä

Pidä edelleen huolta hyvästä käsihygieniasta ja muista tarpeellisista varotoimista taudin leviämisen estämiseksi. 

 

Tartuntataudeista vastaavan erikoislääkärin tilannekatsaus 16.4.2020

Lue tartuntataudeista vastaavan erikoislääkärimme Arto Niemisen tilannekatsaus koronavirustilanteesta 16.4.2020 tästä linkistä. 

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 14.4.2020

Koronakarttasovelluksessa ei ole toistaiseksi yhtään Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen kuntaa. Sovellus päivittyy joka päivä klo 12.  THL ilmoittaa koronatartunnat kunnittain niiden kuntien osalta, missä tartuntoja on 5 tai enemmän. Jos tautitapauksia on 0–4, tapauksia ei ilmoiteta. Pääset karttasovellukseen tästä linkistä 

Kuten ennen pääsiäistä kerroimme, Kallion alueella on yksittäisiä laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja

Pohjois-Pohjanmaalla koronatartuntoja on todettu yhteensä 107 (tilanne 13.4., ppshp.fi)

THL:n valtakunnallinen tilannekatsaus 14.4.:

 • Testattuja näytteitä yli 47 300
 • Tapauksia ilmoitettu: 3 161
 • Tapauksista 1987 on todettu Uudellamaalla
 • Suomen väestöön (5 543 233) suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 57 tapausta 100 000 asukasta kohden (Suomen väkiluku päivitetty 13.4.)
 • Tautiin on kuollut 64 ihmistä.

Tutustu koko tilannekatsaukseen tästä linkistä

Koronatilanne Kallion alueella on yhä rauhallinen. Kannustamme kaikkia alueemme asukkaita jatkamaan edelleen hyviä käytäntöjä infektioiden torjumiseksi. Tartuntariskiä voi vähentää huolellisella hygienialla sekä välttämällä lähikontakteja. 

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 8.4.2020

Kallion alueella on todettu laboratoriotesteillä yksittäisiä koronavirustartuntoja.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio noudattaa valtakunnallista linjausta eikä tiedota tartunnan saaneista tarkemmin. THL on avannut karttasovelluksen, jossa se ilmoittaa tartuntatapaukset kunnittain, mikäli laboratoriotestein todettuja tartuntoja on kunnassa 5 tai enemmän. Pääset sovellukseen tästä linkistä. 

Karttasovellus päivittyy aamupäivisin klo 9.30 ja siinä voi olla viivettä. Keskiviikkona 8.4. THL:n listalla ei ole yhtään Kallion alueen kuntaa. 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ilmoittaa tartuntojen lukumäärät sairaanhoitopiirin alueelta. 8.4. iltapäivällä tartuntoja Pohjois-Pohjanmaalla oli 88.

Muistutamme, että laboratoriotesteillä todettujen tartuntojen määrä ei kerro kattavasti tartuntatilanteesta sillä kaikkia tautitapauksia esimerkiksi samassa perhepiirissä ei ole tarpeen varmentaa laboratoriotestillä. Tärkeintä on, että tartuntaketjut saadaan pysäytettyä.

Nyt on erityisen tärkeää, että kaikki Kallion alueen asukkaat noudattavat kansallisia linjauksia ja ohjeita infektioiden leviämisen estämiseksi. Huolellinen käsihygienia, oikeaoppinen yskiminen, aivastelu ja niistäminen sekä sosiaalisten kontaktien välttäminen ovat tehokkaita keinoja hillitä viruksen leviämistä. Riskiryhmiin kuuluvien on syytä pysyä kotona.

Jos olet jo saanut kotiisi sosiaali- ja terveysministeriön lähettämän kansalaiskirjeen, tutustu kirjeen sisältöön ja toimi sen ohjeiden mukaisesti. Kirjeet on lähetetty jokaiseen suomalaiseen kotiin viime viikolla, ja viimeistenkin kirjeiden pitäisi olla perillä 9.4. 

Ajankohtaista tietoa löydät myös osoitteesta www.thl.fi

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 6.4.2020

THL on päivittänyt karttasovellusta, johon on koottu tiedot laboratoriovarmistetuista COVID-19-tapauksista Suomessa. Sovellus löytyy osoitteesta thl.fi/koronakartta. Siirry sovellukseen

Sovelluksessa esitetään varmistetut tapaukset Suomessa sekä niiden ilmaantuvuus, eli tapausten määrä 100 000:ta asukasta kohden. Nämä tiedot ovat nyt saatavissa sairaanhoitopiirijaottelun lisäksi myös kunnittain, mikäli kunnassa on enemmän kuin neljä COVID-19-tapausta. Jos kunnassa on 0–4 tapausta, tautitapaustietoja ei henkilötietojen yksityisyyden turvaamiseksi ilmoiteta.

THL:n listauksessa ei 6.4. aamupäivällä ollut yhtään Kallion alueen kuntaa.

Karttasovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin. Näytteenottopäivästä kuluu noin 2–4 päivää ennen kuin näyte on analysoitu, kirjattu ja tieto on päivittynyt tartuntatautirekisteriin. Karttasovelluksen tiedot päivitetään joka aamu klo 9.30.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tiedotti eilen 5.4., että PPSHP:n alueella on todettu 73 varmennettua koronatartuntaa. ​Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa yhteensä kahdeksan koronapotilasta. Neljä potilasta on vuodeosastohoidossa ja neljä tehohoidossa. Lue koko PPSHP:n tiedote.

Kansalaiskirje koronaviruksesta on lähtenyt koteihin

Kansalaiskirje koronaviruksesta on lähtenyt jakeluun. Kirje jaetaan jokaiseen kotiin Suomessa niin, että se on perillä viimeistään 9. huhtikuuta 2020. Kirjeellä pyritään varmistamaan, että jokainen kansalainen saa tietoa koronaviruksesta ja virukseen varautumisesta.

Kansalaiskirje sisältää saatekirjeen sekä kolme koronavirukseen liittyvää ohjetta:

 • Suojaa itseäsi ja läheisiäsi tartunnalta
 • Jos sairastut tai hoidat sairastunutta läheistä kotona
 • Toimintaohjeita yli 70-vuotiaille

Lue lisää.

THL selvittää yksilöllistä alttiutta sairastua vaikeaan koronavirusinfektioon

THL tiedotti 6.4., että se aloittaa uuden kansallisen tutkimuksen, jonka tavoitteena on selvittää, miten yksilölliset tekijät, kuten perimä ja elintavat, vaikuttavat vaikean koronavirusinfektion syntyyn. Tutkimuksessa selvitetään, miten koronavirusinfektio etenee erilaisilla ihmisillä ja millaisia oireita se aiheuttaa.

Koko Suomen kattavaan tutkimukseen kutsutaan pääasiassa sairaalahoitoon joutuvia henkilöitä, joilla epäillään tai joilla on todettu koronavirustartunta. Myös lievemmin sairastuneita kutsutaan mukaan. THL toteuttaa tutkimuksen yhdessä kaikkien yliopistosairaaloiden, monien muiden sairaanhoitopiirien ja Terveystalon kanssa. Näytteenkeräys on alkanut osassa maata.

Lue lisää

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 3.4.2020

Hallitus päätti 30.3. jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka. Kallion alueella tämä tarkoittaa sitä, että vierailukiellot esimerkiksi palveluasumisen yksiköihin jatkuvat 13.5. saakka. Myös ryhmätoiminta on tauolla siihen saakka.

Suojavarusteiden riittävyydestä on keskusteltu valtakunnallisella tasolla ja paikallisesti. Varustetilanne on Kalliossa tällä hetkellä vakaa, ja näyttää siltä, että varusteet riittävät suojautumista vaativissa tehtävissä työskentelevän henkilöstön tarpeisiin. Varustetilauksia on jatkuvasti vetämässä. 

Koronavirustilanne on yhä alueellamme rauhallinen. Mikäli sinulla on varattuna aika esimerkiksi lääkärille, sairaanhoitajalle tai sosiaalipalveluihin, voit hyödyntää sinulle varatun ajan tavalliseen tapaan. Mikäli mahdollista, varatut ajat kannattaa nyt käyttää, sillä vastaanottomme saattavat ruuhkautua, kun koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat ohi.  Jos sinulla on flunssaoireita, peru kiireetön ajanvarauksesi ja toivu rauhassa kotona.

Koska yksiköissämme ei tällä hetkellä voi vierailla, voit pitää yhteyttä omaiseesi palvelukodissa tai vuodeosastolla muulla tavoin. Jos läheiselläsi ei ole omaa puhelinta, voit soittaa hoitajien puhelimeen. Myös kortit ja kirjeet otetaan ilolla vastaan!

Muistutamme vielä, että Kallio ei tiedota alueen koronavirustartunnoista. Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti tartunnoista tiedotetaan sairaanhoitopiireittäin. Tämänhetkisen tiedon mukaan (3.4.) Pohjois-Pohjanmaalla positiivisia koronanäytteitä on otettu nyt yhteensä 66 kappaletta.  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ajankohtaistiedotteen löydät tästä linkistä. 

Vaikka tartuntoja ei kerrota kuntakohtaisesti, kannustamme edelleen kaikkia alueemme asukkaita osallistumaan infektioiden torjuntaan pitämällä yllä hyvää käsihygieniaa, muistamaan ohjeet yskimisen tai aivastelun varalle, sekä välttämään kokoontumisia.

Luotettavaa tietoa koronavirustilanteesta löydät THL:n sivuilta.

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 30.3.2020

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ei enää tiedota alueen koronavirustartunnoista. Päätös perustuu valtakunnalliseen linjaukseen, jonka mukaan potilastilanne raportoidaan tällä hetkellä sairaanhoitopiirien tasolla potilassuojan takia.

– Ymmärrämme, että alueemme mahdolliset tartunnat kiinnostavat asukkaita. Toivomme kuntalaisten kuitenkin muistavan, että tieto laboratoriotestein todetuista tartunnoista ei kerro kattavasti viruksen levinneisyydestä, sillä kaikkia oireisia ei testata. Kannustamme kaikkien jäsenkuntiemme asukkaita noudattamaan viranomaisten ohjeita infektioiden torjumiseksi, kertoo Kallion terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa edelleen koronavirustilanteen vaikutuksista sen toimintoihin. Lisäksi jaamme tietoa epidemian hillitsemiseksi.

Lue lisää:

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 27.3.2020

Yli 70-vuotiaat ovat poikkeuslain nojalla velvoitettuja pysymään kotona karanteenin kaltaisissa oloissa. Myös muiden on syytä välttää tarpeetonta ihmisten ilmoilla liikkumista ja kokoontumisia.

Omasta kunnosta on tärkeää pitää huolta myös poikkeusaikoina. Kotivoimisteluun löytyy runsaasti vinkkejä netistä. Päivän voi aloittaa vaikkapa tällä aamujumpalla.

Tässä linkki helppoon jumppavideoon, jonka kesto on parikymmentä minuuttia. Lisää maksuttomia liikkeitä, valmiita ohjelmia ja eri tasoisia jumppaohjeita löytyy osoitteesta https://www.voitas.fi/ . Voitas.fi on Ikäinstituutin liikepankki ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoitteluun.

Voit hyvin myös nauttia keväisestä säästä ja jaloitella ulkona kunhan pidät käsivarren mitan verran etäisyyttä muihin. 

Ikäinstituutin aamujumppa:

Aamujumppajuliste

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 26.3.2020

Poikkeusoloista huolimatta Kallion toiminnot pyörivät tällä hetkellä normaalisti. Jos sinulla ei ole flunssaoireita, voit asioida turvallisin mielin mm. lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla, röntgenissä, laboratoriossa, neuvolassa, terapiakeskuksessa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa. Suun terveydenhuollon kiireettömät hoidot ovat nyt tauolla. 

Flunssaoireista kärsivien vastaanotot Ylivieskassa ja Nivalassa sijaitsevat erillään muusta toiminnastamme jotta altistumista tapahtuisi mahdollisimman vähän. Kaikessa asioinnissa kannattaa muistaa huolellinen käsihygienia sekä turvaväli muihin samassa tilassa oleviin. Yskiessäsi suojaa suusi hihalla tai kertakäyttöisellä nenäliinalla. 

Mikäli kärsit lievistä flunssaoireista, pode tauti rauhassa kotona. Jos oireesi pahenevat, soita pandemiavastaanottoon, p. 08 419 5140 ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan. . 

Ryhmätoiminta ja vierailut mm. palvelukoteihin on tällä hetkellä poikkeuslain nojalla kielletty, muutoin olet tervetullut asioimaan kanssamme. 

Koronainfo - ota yhteyttä oikeaan paikkaan

Onko kuva liian pieni? Näet sen isompana tästä linkistä.

 

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 25.3.2020

Kallion alueella tilanne koronaviruksen osalta on edelleen rauhallinen eikä uusia tartuntoja ei ole todettu. Pandemiavastaanotollamme on tehty yhteensä 20–30 laboratoriotestiä. Testejä tehdään myös OYS:ssa, Oulaskankaan sairaalassa sekä Kokkolassa. 

Muistutamme, että tehokkain keino estää virusta leviämästä on pysyä kotona ja rajoittaa kontakteja muihin ihmisiin. 

Kallion vastaanotoilla toiminta jatkuu tavalliseen tapaan. Poikkeuksena suun terveydenhuolto, jonka kiireettömät ajat ovat joitain oikomishoitoja lukuunottamatta tauolla. Voit tarkistaa poikkeusolojen aiheuttamat muutokset yksiköissämme täältä:  www.kalliopp.fi/koronainfo -> Poikkeusolojen vaikutukset Kallion palveluissa. Jos olet terve eikä sinua ole määrätty karanteeniin tai karanteeninomaisiin oloihin, voit asioida esimerkiksi laboratoriossa. Muista varata aika laboratorioon etukäteen jotta vältyt odottelulta. 

Myös sosiaalipalvelut palvelevat normaalisti.

Huolehdi asioidessasi hyvästä käsihygienasta sekä turvavälistä kanssaihmisiin. Jos yskittää, yski hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan.  

Oheisesta kuvasta voit tarkistaa, miten korona vaikuttaa arkeesi. 

Näin korona vaikuttaa arkeesi

 

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 24.3.2020

Uusia tartuntoja ei ole todettu. Tartuntoja estetään tehokkaimmin sosiaalisia kontakteja välttämällä sekä hyvällä käsi- ja yskimishygienialla. Kaikki koronatiedotteemme ja muuta hyödyllistä tietoa löydät Koronainfo-sivulta.

Psyykkisen ensiavun puhelinpalvelu avattu

Kallio on avannut psyykkisen ensiavun puhelimen, johon voit soittaa, jos koronatilanne huolestuttaa sinua henkisesti ja koet psyykkistä oireilua, esimerkiksi ahdistusta tilanteen takia.

p. 08 4195190, avoinna ma–pe klo 9–15.

Huolipuhelimeen vastaavat terapiakeskuksen työntekijät.

Psyykkisen ensiavun puhelimessa ei anneta hoidollisia neuvoja infektioepäilyhin tai hoitoon liittyen - näissä asioissa opastavat

 • Kallion pandemiavastaanotto, p. 08 419 5140, ma–pe klo 8–16
 • OYS:n neuvontanumero (24h), p.  08 315 2655
 • THL:n neuvonta, p. 0295 535 535, ma–pe klo 8–21 , la klo 9–15

Joko seuraat?

Tiesithän, että löydät meidät myös Facebookista ja Twitteristä (@ppkykallio) sekä Instagramista (ppky_kallio)?

Ajankohtaista koronavirustilanteesta (23.3.)

Kallion alueen ensimmäinen koronavirustartunta todettiin viime viikolla. Uusia tartuntoja ei ole ilmennyt. Tartuntoja estetään tehokkaimmin sosiaalisia kontakteja välttämällä sekä hyvällä käsi- ja yskimishygienialla.

Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa jatketaan valmistautumista pandemiatilanteen mukaisesti valtakunnallisia ohjeita noudattaen. Pandemiapoliklinikka avautuu ti 24.3.2020 myös Nivalassa apuvälinelainaamon tiloissa. 

Niille kotikaranteenissa oleville, joille Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri määrännyt karanteenin, soitetaan Kalliosta päivittäin. Kiitos kaikille puheluitamme vastaanottaneille! 

Karanteeniohjeet vaihtelevat ja jonkin verran muuttuvatkin riippuen altistuneen tai hänen perheensä tilanteesta. Jokaisen tulee noudattaa hoitohenkilökunnalta saamiaan ohjeita. 

Suosittelemme alueemme asukkaita seuraamaan ajankohtaisia tutkitun tiedon lähteitä. Rajaa kasvoikkain kohtaamiset niin vähiin kuin mahdollista, pese käsiä, noudata yskimishygieniaa sekä välitä ja arvosta itseäsi ja kanssakulkijoitasi. Näin toimien suojaamme sekä itseämme että suuremmassa riskissä olevia erilaislta tartunnoilta. 

Kallion koronatiedotteet ja hyödyllisiä linkkejä löydät kohdasta Koronainfo.

Ajankohtaista koronavirustilanteesta (20.3.)

Kallion alueella todettiin eilen alueemme ensimmäinen koronavirustartunta. Tänään 20.3.2020 uusia tartuntoja ei ole ilmennyt. Tartuntoja estetään tehokkaimmin sosiaalisia kontakteja välttämällä sekä hyvällä käsi- ja yskimishygienialla.

Poikkeusolot ja päivittäin muuttuva koronavirustilanne on haaste luotettavan tiedon kululle, ja huhut sekä väärä tieto lähtevät helposti liikkeelle. Alueelle nyt annetut altistuneiden karanteeniohjeet saattavat myös hämmentää, koska ohjeet ovat aina yksilön ja perheen tilanteesta ja tiukasti altistuspäivästä riippuvaisia. Ohjeet myös muuttuvat, jos oireilua alkaa ilmetä. 

Sekä altistuneen että ulkomailta tulleen ohje arkielämästä on samanlainen, oireeton on karanteenissa  ja perheenjäsenet voivat käydä töissä ja kaupassa ja asioida. Muutoin noudatetaan valtionhallinnon linjauksia, eli sosiaalisia kontakteja vältetään ja kohdatessa pidetään turvaväli.

Tilanne muuttuu, jos altistunut tai perheenjäsenet alkavat oireilla (esim. lihaskipua, lämpöilyä, hengitystietuntemuksia). Jos näin tapahtuu, koko perhe alkaa noudattaa karanteenisääntöjä ja on yhteydessä  pandemianeuvontaan, ellei ole jo saanut muita ohjeita.

Luotettavaa tietoa koronavirukseen liittyen löydät täältä: 

Lue myös Kallion infektiosairauksien erikoislääkäri Arto Niemisen haastattelu tästä linkistä (Kalajokilaakso.fi). Nieminen painottaa, että alueella havaitusta tartunnasta huolimatta hysteriaan ei ole aihetta, ja että Kalliossa pandemiaan on varauduttu hyvin. Nieminen toteaa myös, että sairastunutta tai altistunutta ei saa syrjiä, vaan heille pitää antaa psyykkistä tukea.

Päivitetty: koronavirustartunta Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella (19.3., täydentää aiempaa tiedotetta)

Turvataksemme kuntayhtymän infektiosairauksien erikoislääkärin työrauhan, tiedotusvastuu siirtyy Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ylilääkäri Ritva Kanervolle, p. 040 635 5373.

Nivalassa on todettu Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen ensimmäinen koronavirustartunta. Tartunta on varmistettu laboratoriokokeella. Altistuneet on kartoitettu, eikä altistuneiden tarvitse olla huolissaan. Olemme altistuneisiin yhteydessä tämän päivän aikana. Varotoimenpiteenä yksi päiväkoti on suljettu.

Tartunta on peräisin ulkomailta. 

Emme anna sairastuneesta tarkempia tietoja koska emme voi paljastaa yksilön terveydentilaan liittyviä tietoja tartunnan saaneen henkilöllisyyden suojelemiseksi. 

Vetoamme kuntalaisiin, että kaikki Kallion alueen asukkaat noudattavat valtiohallinnon linjauksia, mm. välttävät kokoontumisia ja tarpeetonta matkustamista. Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmiin kuuluvien suojeleminen on äärimmäisen tärkeää koronatartuntojen leviämisen estämiseksi. Noudata edelleen erittäin huolellista käsi- ja yskimishygieniaa. 

Lisätietoja:

 • Vs. tartuntataudeista vastaava lääkäri Ritva Kanervo, p. 040 635 5373
 • Terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi, p. 044 419 5002 

Ensimmäinen koronavirustartunta Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella (19.3.)

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on todettu ensimmäinen koronavirustartunta. Tartunta on varmistettu laboratoriokokeella. Altistuneita on kartoitettu, ja heihin ollaan yhteydessä tämän päivän aikana. Varotoimenpiteenä yksi päiväkoti suljetaan.

Tartunta on peräisin ulkomailta. 

Emme anna sairastuneesta tarkempia tietoja yksityisyydensuojan perusteella. 

Lisätietoja:

 • Tartuntataudeista vastaava lääkäri Arto Nieminen, p. 040 804 2777
 • Terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi, p. 044 419 5002 

Poikkeusolojen vaikutukset Kallion toiminnoissa 18.3.–13.4. (19.3.)

Suomen hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa 16.3.2020, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot (18.3.-13.4.2020). Poikkeusolot vaikuttavat myös Kallion yksiköiden toimintaan. Täydennämme listaa tilanteen edetessä.

Eläinlääkäripalvelut ja terveysvalvonta. Ajalla  18.3.-13.4.2020 kaupungineläinlääkärit hoitavat ensisijaisesti kiireelliset tuotantoeläin- ja seuraeläinsairaudet niin, että tuotantoeläinten sairaudet hoidetaan kiireellisimpinä. Kiireettömät tuotanto- ja seuraeläintapaukset siirretään myöhempään ajankohtaan. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella noudatetaan Ruokaviraston koronaerityistilanteesta antamia ohjeita.Lue tarkemmat ohjeet tästä linkistä.

Laboratoriot toimivat ma 23.3. alkaen vain ajanvarauksella. Voit varata ajan sähköisesti osoitteesta www.kalliopp.fi > sähköinen ajanvaraus tai puhelimitse numeroista 040 635 5198 ja 040 635 5146.

Fysioterapian ryhmätoiminta on toistaiseksi peruttu kaikissa toimipisteissä.

Nivalan apuvälinelainaamo siirtyy maanantaina 23.2. toimimaan Ylivieskan apuvälinelainaamon yhteydessä.

Kiireetön hammashoito jää tauolle 19.3.–13.4. Tauon aikana Kallion suun terveydenhuollossa hoidetaan vain päivystysasiakkaat. Oikomishoidot jatkuvat osittain. Lisätietoja: Suun terveydenhuollon ajanvaraus, p. 08 419 5380

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluohjauksen puhelinaikaa laajennetaan. Palveluohjausta on tarjolla 19.3.–30.4. maanantaista perjantaihin klo  9–11 ja 12–15. Palveluohjaaja Virpi Hemmilä, p. 044 419 5719 (Ylivieska-Alavieska), palveluohjaaja Jaana Linnam p. 044 419 6513 (Nivala-Sievi), palveluohjaus [at] kalliopp.fi

Vanhusten päivätoiminta suljetaan.

Kuntouttava työtoiminta suljetaan. Työ- ja toimintakeskukset toimivat supistetusti.

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään. Myös ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa ovat kiellettyjä,  pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden mm. saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso. Ole aina yhteydessä yksikköön ennen kuin menet vierailulle.

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään karaanteeninomaisissa oloissa

Kalliossa on avattu oma pandemiavastaanotto, jossa hoidetaan vain hengitystieinfektio-oireisia potilaita. Vastaanotolle tulee olla aina ensin yhteydessä puhelimitse tartuntavaaran vähentämiseksi. Numero on p. 08 419 5140.

Koronavirukseen liittyvä huolen ja epävarmuuden sietäminen (19.3.)

Huolestuttaako koronavirus? Onko sinulla huoli omasta tai läheisen terveydestä? Psykiatrian asiantuntijat vastaavat, miten suhtautua koronaviruksen aiheuttamiin huoliin. Lue lisää osoitteessa www.mielenterveystalo.fi.

​​​Ajatus siitä, että sairastuisi koronavirukseen herättää monissa ahdistusta tai pelkoa, vaikka virus onkin useimmille vaaraton. Laajamittaisten varotoimenpiteiden tarkoituksena on huolehtia, ettei virus leviä tarpeettomasti.

​​Viruksen leviämistä voi ehkäistä pesemällä kädet runsaalla vedellä ja saippualla erityisesti ennen ruokailua ja sisälle tullessa, sekä aina wc-käynnin jälkeen tai kun olet niistänyt, yskinyt tai aivastanut. Kasvojen koskettelua ja kättelyä kannattaa välttää.

Seuraa luotettavia tiedonlähteitä. Laadukas ja luotettava tieto lievittää ahdistusta. Huhut ja kauhukuviin keskittyminen taas voivat aiheuttaa ahdistusta. 

Pidä yhteyttä läheisiin ja tukekaa toisianne. Hankalissa tilanteissa läheisten seura parantaa mielialaa. Riskiryhmiin kuuluvia on tärkeä suojella, mutta aikaa voi viettää yhdessä myös etäyhteyksien avulla. Keskustelkaa luottavien tiedonlähteiden antamista ohjeista. Jutelkaa arkisista asioista.​​​​​

Lue lisää: Koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen. (Mielenterveystalo.fi)

Laboratorioon vain ajanvarauksella (19.3.)

Nivalan ja Ylivieskan laboratoriossa asioidaan ensi viikon maanantaista lähtien pelkästään ajanvarauksella. Näin pyrimme vähentämään odotusauloissa odottavien asiakkaiden määrää ja ehkäisemään infektioiden leviämistä.

Voit varata ajan sähköisesti osoitteesta www.kalliopp.fi > sähköinen ajanvaraus tai puhelimitse numeroista 040 635 5198 ja 040 635 5146.

Tule laboratorioajallesi noin 15 minuuttia ennen varattua aikaa mutta älä aikaisemmin.

Ajankohtaista koronaviruksesta (18.3.)

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella ollaan siirtymässä Suomen hallituksen yhdessä tasavallan presidentin kanssa toteamaan poikkeusolotilanteeseen joka on voimassa 13.4. saakka. Tarkoitus on suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan toiminta. Kallion alueella ei 18.3. ole todettuja koronatartuntoja.

Asetuksen vaikutukset Kallion toiminnassa

Kallion palveluista vanhusten päivätoiminta ja kuntouttava työtoiminta suljetaan. Työ- ja toimintakeskukset toimivat supistetusti.

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään. Myös ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa ovat kiellettyjä,  pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden mm. saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso. Ole aina yhteydessä yksikköön ennen kuin menet vierailulle.

Yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään karaanteeninomaisissa oloissa.

Olemme koonneet listaa ruokakaupoista joista saa ruokaa kotiin tai noudettuna.  Lista on tämän tiedotteen lopussa. Muistathan, että jos et itse voi noutaa ostoksia ja joku noutaa ostokset puolestasi, hoida asiasta sopiminen puhelimitse ja pyydä että ostokset jätetään ovesi ulkopuolelle kontaktin välttämiseksi.  

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluneuvonnan aukioloajat tulevat laajenemaan nykyisestä. Tällä hetkellä palveluneuvonta on auki 2 tuntia päivässä.

Kallion pandemiavastaanotto on nyt auki

Kalliossa on avattu oma pandemiavastaanotto, jossa hoidetaan vain hengitystieinfektio-oireisia potilaita. Vastaanotolle tulee olla aina ensin yhteydessä puhelimitse tartuntavaaran vähentämiseksi. Numero on p. 08 419 5140. Numero palvelee kaikkia erilaisista flunssaoireista kärsiviä. Pandemiavastaanotto toimii Ylivieskan terveyskeskuksen erityistyöntekijöiden tiloissa. Tiloihin on oma sisäänkäynti Kirkkotien puolelta (ovi 13). Nivalan pandemiavastaanotto avataan myöhemmin, mikäli vastaanoton tarve kasvaa.

Alueella esiintyy nyt paljon influenssaa, RS-virusta ja muitakin hengitystieinfektioita. Koronavirusinfektion oireet voivat olla hyvin samantyyppiset. Taudinaiheuttajasta riippumatta, jos oireesi ovat lieviä, lepää kotona ja vältä sosiaalisia kontakteja vähintään 7 vrk ajan. Voit palata töihin, kun olet ollut oireeton vähintään 2 vrk ajan. Koronavirusnäytteenottoa tullaan kohdentamaan erityisesti riskiryhmiin, koska testauskapasiteetti on toistaiseksi hyvin rajallinen.

Jos oireesi vaativat terveydenhuollon arviota, ota yhteyttä OYS:n ympärivuorokautisesti palvelevaan neuvontanumeroon, p.  08 315 2655. Arkipäivinä voit olla yhteydessä myös Kallion pandemiavastaanoton puhelinnumeroon 08 419 5140 ja iltaisin tai viikonloppuisin Oulaskankaan yhteispäivystykseen, p. 08 315 7840. Voit täyttää myös omaolon oirearvion osoitteessa www.omaolo.fi.

Kannustamme Kallion alueen asukkaita pitämään huolta terveydestään ja toisistaan näinä poikkeuksellisina aikoina. Seuraa ilmoitteluamme osoitteessa www.kalliopp.fi sekä sosiaalisen median kanavissamme. Viimeisin tieto koronavirukseen liittyen löytyy osoitteesta www.thl.fi.

Lisätietoa:

Päivi Peltokorpi, terveyspalvelujohtaja, p. 044 419 5002.

Kallion alueen ruokakaupat, joissa keräily- tai kotiinkuljetuspalvelu

Palvelu on maksullista. Tarkista hintatiedot kaupastasi. 

Kiireetön hammashoito tauolle 13.4. saakka (18.3.)

Valmiuslain nojalla Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kiireetön hammashoito jää tauolle 19.3.–13.4. Tauon aikana Kallion suun terveydenhuollossa hoidetaan vain päivystysasiakkaat. Oikomishoidot jatkuvat osittain.

Olemme yhteydessä asiakkaisiin, joilla on kiireetön aika varattuna tauon ajalle.

Lisätietoja:

 • Suun terveydenhuollon ajanvaraus, p. 08 419 5380
 • Ylihammaslääkäri Sakari Mustakallio, p. 044 419 5393

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluohjauksen puhelinajat laajenevat  (18.3.)

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluohjauksen puhelinaikaa laajennetaan. Palveluohjausta on tarjolla 19.3.–30.4. maanantaista perjantaihin klo  9–11 ja 12–15.

Voit soittaa perhe- ja sosiaalipalveluiden palveluohjaajalle, mikäli sinulla on esimerkiksi perhe-elämään, arjen hallintaan tai talouteen liittyviä haasteita. Palveluohjaaja voi opastaa paitsi Kallion palveluihin, myös esimerkiksi kuntien ja Kelan palveluihin liittyen. 

Lue lisää palveluohjauksesta. 

Toimi näin jos epäilet koronavirusinfektiota (16.3.)

Kuuntele terveyspalvelujohtajamme Päivi Peltokorven haastattelu koronaan liittyen Radio Pookista 17.3. klo 7.30.

Jos sinulla on vain lieviä oireita, sairasta kotona. Jos vointisi huononee ja tarvitset arviota sairaanhoidon tarpeesta, soita OYS:n ympärivuorokautisesti palvelevaan neuvontanumeroon, p.  08 315 2655.

Jos epäilet tai tiedät olleesi tekemisissä koronavirukselle altistuneen henkilön kanssa, ei tarvitse reagoida, vaan voit elää normaalielämää. Jos saat selkeän hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen. 

Arkena voit ottaa yhteyttä myös oman kuntasi terveyskeskusvastaanottoon; iltaisin ja viikonloppuisin Oulaskankaan yhteispäivystykseen, p. 08 315 7840.

Koronavirusinfektio voi Suomessa tulla kyseeseen, jos seuraavat kaksi kriteeriä täyttyvät:

 1. Taudinkuva: Henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus ja/tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös.
   
 2. Altistumistiedot: henkilö on oleskellut 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua ulkomailla tai ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua.

  THL on avannut valtakunnallisen puhelinneuvontanumeron johon voit soittaa, kun kaipaat yleistä neuvontaa koronaviruksesta. Numero on 0295 535 535. Puhelinneuvonta on auki arkipäivinä klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Neuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

  Koronavirustilannetta seurataan tiiviisti koko ajan, viimeisin tieto ja toimintaohjeet löytyvät aina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta:

  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

  Usein kysytyt kysymykset:

  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19

  Kausi-influenssa ja muut virustaudit

  Influenssatartuntoja on esiintynyt Kallion alueella lisääntyvästi. Myös RS-virusta ja useita muita flunssaa aiheuttavia viruksia on Kalliossa runsaasti liikkeellä.

  Hyvä käsihygienia sekä yskimishygienia ovat ensiarvoisen tärkeitä.  Katso THL:n sivuilta ohjeet käsienpesuun ja yskimiseen.

  Lue lisää käsihygieniasta ja yskimisestä:  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

  Ikäihmisten päivätoiminta tauolla 29.3. saakka (16.3.)

  Ikäihmisten päivätoiminta Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on tauolla 29.3.2020 saakka koronavirus tilanteen vuoksi. 

  Tarttuuko COVID-19 koronavirus elintarvikkeiden tai eläinten välityksellä? Miten kotieläintiloilla kannattaa toimia? (13.3.)

  Saamme kysymyksiä koronasta niin tuotantoeläimiin kuin elintarvikkeisiinkin liittyen. Ruokaviraston ja Eläinten terveys ry:n sivuilla on asiasta tietoa: 

   

  Ajankohtaista

  Covid-19 – Kallion tietopaketti koteihin

  Ajankohtaista koronaviruksesta (thl.fi)/About coronavirus/Om coronaviruset

  Koronavirusasiaa selkokielellä

  Varmistetut koronavirustartunnat Suomessa (kartta, THL)

  PPSHP: Koronavirus (COVID-19)

  Eläimet ja koronavirus: ruokavirasto.fi, ett.fi

  Poikkeusolojen vaikutukset Kallion palveluissa

  Pese kätesi oikein  -video (THL)

  Yski oikein -video (THL)

  Epäiletkö koronavirusta?

  Oirearvio (www.omaolo.fi)

  Kallion pandemiavastaanotto, 
  p. 08 419 5140

  OYS:n 24h neuvontanumero,
  p.  08 315 2655

  Oulaskankaan yhteispäivystys,
  p. 08 315 7840

  Psyykkinen tuki

  Psyykkisen ensiavun puhelinpalvelu
  p. 08 419 5190,
  ma–pe klo 9–15.

  Koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen. (Mielenterveystalo.fi)

  Kuntien koronatiedotus

  Alavieska

  Nivala

  Sievi

  Ylivieska

  Muuta

  Voimistele kotona: Voima- ja tasapainoharjoitteluohjeita iäkkäille