Omaishoito

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaat ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon tuessa on kolme hoitopalkkioluokkaa.

Toimi näin

Hae omaishoidontukea omaishoidon yhdyshenkilöltä, joka sopii kotikäynnin omaishoidettavan luokse. Kotikäynnin yhteydessä arvioidaan RAI- toimintakykymittarilla asiakkaan hoidettavuutta sekä laaditaan hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidontuen myöntää sosiaalityöntekijä. Omaishoidon tuesta tehdään sopimus Kallion ja omaishoitajan välille.

Kenelle ja millä ehdoin

Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat asiakkaan hoidon sitovuus ja vaativuus.
Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin.

Ota yhteyttä

Omaishoidon yhteyshenkilö
Jaana Männistö
p. 044 419 6755 (klo 9–11)
jaana.m.mannisto [at] kalliopp.fi
Ratakatu 1, 84100 Ylivieska

Lomakkeet ja ohjeet