Olet tässä

Päätöksenteko

Yhtymäkokous

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, joka päättää kuntayhtymän budjetista, organisaation rakenteesta ja muista hallinnon järjestämisen perusteista.

Jäsenkuntien hallitukset nimeävät yhtymäkokoukseen yhden edustajan kutakin alkavaa 2500 asukasta kohden. Asukaslukupohjana on yhtymäkokousta edeltävän vuoden viimeisen päivän väestömäärä. Yhtymäkokous kutsutaan koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Yhtymähallitus

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokous valitsee yhtymähallituksen jäsenet sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Yhtymähallituksen jäsenet: Ylivieska viisi, Nivala neljä, Sievi kaksi ja Alavieska kaksi, yhteensä 13 jäsentä. Yhtymähallituksen tehtävänä on mm. suunnitella, ohjata ja valvoa kuntayhtymän toimintaa, sen laatua ja palvelujen järjestämistä. Toimikausi on kunnanvaltuustojen toimikauden kanssa yhteneväinen.

Yksilöjaosto

Yksilöjaosto toimii sosiaalihuoltolain 6 §:ssä ja tartuntalain 16 §:ssä tarkoitettuna toimielimenä.

Yksilöjaosto päättää yhtymähallituksen antamien ohjeiden ja perusteiden mukaisesti yksilölle annettavasta tahdonvastaisesta huollosta tai yksilöön kohdentuvista toimenpiteistä sekä ratkaisee yhtymähallituksen puolesta asiakkaiden yhtymähallituksen käsiteltäväksi vaatimat yksilöä koskevat asiat, kuten oikaisuvaatimukset viranhaltijapäätöksiin.

Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto päättää yhtymähallituksen tekemien linjausten mukaisesti virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta sekä erilaisista harkinnanvaraisista palkantarkistuksista ja palvelussuhdeasioista.

Henkilöstöjaosto vastaa kuntayhtymän henkilöstöpolitiikan kehittämisestä ja koordinoinnista, yhteistoimintamenettelystä, työsuojelutoiminnasta, henkilöstön terveydenhuollosta, työpaikkaruokailusta ja henkilöstöpalvelujen kehittämisestä sekä kuntayhtymän henkilöstösuunnitelman koordinoinnista ja tasa-arvolain toteutumisesta.

Yksittäistä työntekijää koskevat päätökset on pääosin delegoitu esimiesasemassa olevien johtavien viranhaltijoiden päätettäväksi.

Sopimustyöryhmä

Kuntien omistajaohjausta edistävänä valmistelu- ja yhteistyöelimenä toimii yhtymähallituksen toimikaudekseen nimeämä sopimustyöryhmä, johon kuuluu jäsenkuntien kuntajohtajat ja kuntayhtymän johtavat viranhaltijat.

Sopimustyöryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja.

Tarkastuslautakunta

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet sekä lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tarkastuslautakuntaan kuuluu 4 jäsentä ja tilintarkastaja. Jokaisesta jäsenkunnasta on yksi edustaja. Heille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhtymähallitus 2021–2022

Jäsen, kunta
Varajäsen

Paula Haapakoski pj. Ylivieska
Varajäsen Terttu Alanen

Terhi Kangas 1.vpj. Sievi
Merja Ruuttula

Marika Hannula 2.vpj. Nivala
Esko Kangas

Marja Isokääntä 3.vpj. Alavieska
Annikki Sipilä

Simo Kähtävä, Alavieska
Heikki Malinen

Eero Erkkilä, Nivala
Elisa Helander

Elina Hyttinen, Nivala
Jarmo Kivioja

Rauno Vihtari, Nivala
Kaisa Pihlajaniemi

Ari Ahola, Sievi
Taneli Voltti

Juha Autio, Ylivieska
Tapio Hintsala

Juha Koskela, Ylivieska
Kaisa Haapakoski

Heidi Lehtonen, Ylivieska
Juhani Löfbacka

Asko Männistö, Ylivieska
Terho Eironen

Yksilöjaosto 2021–2022

Jäsen
Varajäsen

Terhi Kangas pj.
Ari Ahola

Marja Isokääntä vpj.
Simo Kähtävä

Rauno Vihtari
Eero Erkkilä

Juha Autio
Heidi Lehtonen

Henkilöstöjaosto 2021–2022

Elina Hyttinen pj.
Marika Hannula

Paula Haapakoski vpj.
Juha Koskela

Simo Kähtävä
Marja Isokääntä

Ari Ahola
Terhi Kangas

Tarkastuslautakunta 2021–2022

Jäsen, kunta
Varajäsen

Heikki Häyrynen pj. Nivala
Sirpa Leinonen

Maarit Jutila vpj. Alavieska
Sakari Siitonen

Annu Pärkkä, Sievi
Ahti Hannula

Eero Myllykangas, Ylivieska
Leena Pinola