Olet tässä

Päätöksenteko

Yhtymäkokous

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, joka päättää kuntayhtymän budjetista, organisaation rakenteesta ja muista hallinnon järjestämisen perusteista.

Jäsenkuntien hallitukset nimeävät yhtymäkokoukseen yhden edustajan kutakin alkavaa 2500 asukasta kohden. Asukaslukupohjana on yhtymäkokousta edeltävän vuoden viimeisen päivän väestömäärä. Yhtymäkokous kutsutaan koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Yhtymähallitus

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokous valitsee yhtymähallituksen jäsenet sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Yhtymähallituksen jäsenet: Ylivieska viisi, Nivala neljä, Sievi kaksi ja Alavieska kaksi, yhteensä 13 jäsentä. Yhtymähallituksen tehtävänä on mm. suunnitella, ohjata ja valvoa kuntayhtymän toimintaa, sen laatua ja palvelujen järjestämistä. Toimikausi on kunnanvaltuustojen toimikauden kanssa yhteneväinen.

Yksilöjaosto

Yksilöjaosto toimii sosiaalihuoltolain 6 §:ssä ja tartuntalain 16 §:ssä tarkoitettuna toimielimenä.

Yksilöjaosto päättää yhtymähallituksen antamien ohjeiden ja perusteiden mukaisesti yksilölle annettavasta tahdonvastaisesta huollosta tai yksilöön kohdentuvista toimenpiteistä sekä ratkaisee yhtymähallituksen puolesta asiakkaiden yhtymähallituksen käsiteltäväksi vaatimat yksilöä koskevat asiat, kuten oikaisuvaatimukset viranhaltijapäätöksiin.

Henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaosto päättää yhtymähallituksen tekemien linjausten mukaisesti virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta sekä erilaisista harkinnanvaraisista palkantarkistuksista ja palvelussuhdeasioista.

Henkilöstöjaosto vastaa kuntayhtymän henkilöstöpolitiikan kehittämisestä ja koordinoinnista, yhteistoimintamenettelystä, työsuojelutoiminnasta, henkilöstön terveydenhuollosta, työpaikkaruokailusta ja henkilöstöpalvelujen kehittämisestä sekä kuntayhtymän henkilöstösuunnitelman koordinoinnista ja tasa-arvolain toteutumisesta.

Yksittäistä työntekijää koskevat päätökset on pääosin delegoitu esimiesasemassa olevien johtavien viranhaltijoiden päätettäväksi.

Sopimustyöryhmä

Kuntien omistajaohjausta edistävänä valmistelu- ja yhteistyöelimenä toimii yhtymähallituksen toimikaudekseen nimeämä sopimustyöryhmä, johon kuuluu jäsenkuntien kuntajohtajat ja kuntayhtymän johtavat viranhaltijat.

Sopimustyöryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja.

Tarkastuslautakunta

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet sekä lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tarkastuslautakuntaan kuuluu 4 jäsentä ja tilintarkastaja. Jokaisesta jäsenkunnasta on yksi edustaja. Heille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhtymähallitus jäsenet 2017–2021

Jäsen / Kunta Varajäsen
Esko Kangas, pj. / Nivala Maarit Leppimaa
Annikki Sipilä, 1.vpj. / Alavieska Marika Kääntä
Kaisa Haapakoski, 2.vpj. / Ylivieska Tero Vähäkangas
Terhi Kangas, 3.vpj. / Sievi Merja Ruuttula (22.11.17 alk.)
Marja Isokääntä / Alavieska Aaro Isotalus
Eero Erkkilä / Nivala Pekka Pääkkö
Irja Erkkilä / Nivala Eija-Riitta Niinikoski
Heli Palola / Nivala Jarmo Kivioja
Ari Ahola / Sievi Jenny Koski
Paula Haapakoski / Ylivieska Juhani Isotalo
Alpo Löytynoja / Ylivieska Markku Orpana
Asko Männistö (8.5.19 alk.) / Ylivieska Juhani Nevala
Jouko Ylimäki / Ylivieska Kati Marjakangas

Yksilöjaosto jäsenet   2017 – 2021

Jäsen Varajäsen
Terhi Kangas, pj. Ari Ahola
Annikki Sipilä, vpj. Marja Isokääntä
Esko Kangas Irja Erkkilä
Alpo Löytynoja Markku Orpana

Henkilöstöjaosto jäsenet 2017 – 2021

Jäsen Varajäsen
Kaisa Haapakoski, pj. Jouko Ylimäki
Eero Erkkilä, vpj. Jarmo Kivioja
Marja Isokääntä Annikki Sipilä
Ari Ahola Terhi Kangas

Tarkastuslautakunta jäsenet 2017 – 2021

Jäsen / Kunta Varajäsen
Ahti Hannula, pj. / Sievi Piritta Huovari
Sakari Rahkala, vpj. / Ylivieska Eero Myllykangas
Riitta Ekstam / Nivala Heikki Häyrynen
Eija Jutila / Alavieska

Maarit Jutila