Ikääntyvien tilapäishoito

Tilapäishoito on ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa ikääntyville kotona asumisen tukemiseksi. Tilapäishoito sisältää perus- ja sairaanhoidon lisäksi asiakkaan toimintakyvyn ja omatoimisuuden edistämistä. Tilapäishoidossa seurataan ja arvioidaan asiakkaan lääkehoitoa, terveydentilaa ja ravitsemusta sekä tuetaan ja ohjataan asiakkaan omais- ja läheishoitajaa hoitotyössä.

Tilapäishoito on tarkoitettu omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin ja hoitavan omaisen lomaan ja lepoon. Asiakas voi saada tilapäishoitoa sairaalasta kotiutumisen välivaiheeseen, palveluasumisen kokeiluun, toimintakyvyn arviointiin esim. ennen ympärivuorokautisen hoidon tarvetta, kotona selviytymisen tueksi ja sosiaalipäivystyksen kautta tuleviin erityistilanteisiin.

Toimi näin

Tilapäishoitoa haetaan hakemuksella, jonka saat palveluneuvonnasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Tilapäishoito perustuu palvelutarpeen arviointiin.

Maksullisuustieto

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio perii asiakasmaksuja, jotka perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin.

Palvelupaikat

Toimipiste

Suksitie 4B
84100 YLIVIESKA

Toimipiste

Varastotie 2
84100 YLIVIESKA

Palveluneuvonta

p. 044 419 5541

ma–pe klo 9–14

Lomakkeiden palautus:
Palveluneuvonta
Varastotie 2
84100 Ylivieska

Lomakkeet ja ohjeet