Ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia elintarvikekontaktimateriaaleja markkinoille saattavia toimijoita Suomessa. Tällaisia toimijoita ovat
* kontaktimateriaalien valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat
* varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat
* kontaktimateriaalien tukkukauppaa harjoittavat toimijat
* kontaktimateriaalien tuontia EU-alueelta tai sen ulkopuolelta harjoittavat toimijat ja vastaavat vientiä harjoittavat toimijat.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia alan toimijoita riippumatta siitä, mistä kontaktimateriaalista tai -tarvikkeesta on kysymys.

Jos toimija vaihtuu tai toiminta muuttuu tai päättyy, toimijan tulee ilmoittaa siitä viivytyksettä toimintapaikkakunnan viranomaiselle. Muutosilmoituksen tekoon käytetään samaa lomaketta kuin aloitusilmoituksen tekoon.

Jos toimija on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta toimijoilta.

Lomakkeet

Ympäristöterveydenhuollon lomakkeet

Toimipiste

Tasangontie 21
84100 YLIVIESKA