Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotikuntoutus

Kotikuntoutus on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat tukea pystyäkseen asua itsenäisesti. Kotikuntoutus auttaa aikuisia mielenterveys- ja päihdekuntoutujia kuntoutumaan mahdollisimman itsenäiseen elämään. Se tarjoaa kotiin palvelua, joka perustuu yhdessä tehtyyn kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan. Kotikuntoutus tukee arjessa, antaa asiakkaalle neuvontaa, ohjausta, kannustusta sekä tarvittaessa avustamista erilaisissa päivittäisissä toiminnoissa, asioiden hoitamisessa ja viranomaisasioinneissa. Kotikuntoutuksessa seurataan ja tuetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä ohjataan asiakasta kodin ulkopuolisiin ryhmätoimintoihin, harrastuksiin ja/ tai työtoimintoihin.

Toimi näin

Yhteydenotto palveluesimieheen tai sairaanhoitajaan arkisin klo 8-16, perjantaisin klo 8-14.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelun saannin perusteena on palvelutarpeen arviointi ja moniammatillisen työryhmän tekemä arvio. Asiakkaan on sitouduttava yhdessä laadittuun kuntoutus- ja palvelusuunnitelmaan.

Maksullisuustieto

Jos asiakkaan palvelusuunnitelmaan kuuluu lääkkeiden koneellinen annosjakelu, siitä on pieni jakelun tukimaksu kuukausittain.

Puhelinnumerot

Palveluesimies
0406355290
Sairaanhoitaja
0444195449