Psykoterapian palvelut

Lanu-yksikön tavoitteena on varmistaa, että vaikeammin oireilevat lapset ja nuoret saavat asianmukaisen psykiatrisen hoidon omalla paikkakunnalla. Hoitoon hakeutumisen syitä voivat olla

* vakava ahdistuneisuus
* voimakkaat jännitysoireet
* vakavat mielialahäiriöt
* syömishäiriöt
* itsetuhoisuus
* psykoosioireet
* neuropsykiatriset häiriöt
* traumaoireet

Yksikössä työskentelee erikoissairaanhoitajia, psykologi ja psykiatriaan erikoistuva lääkäri. Lisäksi ostopalveluna nuorisopsykiatrin ja toimintaterapeutin palvelut.

Kenelle ja millä ehdoinHoitoon hakeutuminen tapahtuu lääkärin, terveydenhoitajan tai psykologin lähetteellä.

Tausta ja lainsäädäntö

Psykoterapiassa hoidetaan psyykkisiä eli mielenterveyteen liittyviä ongelmia psykologian keinoin. Onnistuessaan psykoterapeuttinen hoito antaa välineitä ratkaista psyykkisiä ongelmia ja käsitellä vaikeita ajatuksia. Se auttaa luomaan uusia ajatus- ja toimintatapoja ja ratkomaan vaikeuksia ihmissuhteissa.

Psykoterapian muotoja on monenlaisia. Keskeinen toimintatapa on keskustelu terapeutin kanssa. Joissakin psykoterapiamuodoissa voidaan hyödyntää esimerkiksi taiteen keinoja. Terapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista, ja sitä voi saada yksilö- tai ryhmämuotoisena.

Psykoterapiaa tarjoavat julkinen terveydenhuolto ja yksityiset palveluntuottajat. Kela voi maksaa korvausta yksityiseltä ostetusta psykoterapiasta, johon on lääkärin lähete.

Puhelinnumerot

Toimipiste

Vierimaantie 5
84100 YLIVIESKA