Lasten ja nuorten psykiatrinen yksikkö Lanu

Lanu-yksikkö tarjoaa sekä perustason palvelua että erityistason palvelua.

Koulupsyykkarit tarjoavat perustason, eli matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja lapsille ja nuorille, joilla on esimerkiksi ahdistusta, paniikkia, pelkoja, käytöshäiriöitä, sosiaalisten tilanteiden pelkoa, kuoleman toiveita, itsetuhoisuutta, esiintymisjännitystä, uniongelmia, syömiseen liittyviä ongelmia tai viiltelyä. Koulupsyykkareita on alakouluilla, yläkouluilla, lukiolla sekä toisella asteella jokaisessa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kunnassa, ja heihin voi ottaa yhteyttä esim. Wilma-viestillä tai puhelimitse. Koulupsyykkarille ei tarvitse lähetettä. Koulupsyykkariin voi ottaa yhteyttä lapsi tai nuori itse, huoltaja tai muu lapsen tai nuoren tilanteesta huolestunut henkilö.


Koulupsyykkarit tekevät tiivistä yhteystyötä erityistason työntekijöiden kanssa.

Erityistason palvelua tarjotaan lasten ja nuorten yksikössä Nupussa. Nuppuun tarvitaan lähete. Taustalla voi olla mm. vakava ahdistuneisuus, voimakkaat jännitysoireet, vakavat mielenterveyshäiriöt, syömishäiriöt, itsetuhoisuus, psykoosioireet, neuropsykiatriset häiriöt tai traumaoireet. Lähete käsitellään n. 2 viikossa sen saapumisesta. Tämän jälkeen järjestetään arviointikäynti, johon pyydetään mahdollisuuksien mukaan myös lapsen tai nuoren huoltaja tai huoltajat. Arviointikäynnillä selvitetään, mihin ongelmaan lapsi tai nuori haluaa apua, sekä mietitään, millainen apu asiakkaalle ja perheelle on sillä hetkellä parasta ja millaisesta tukiverkostosta asiakas sillä hetkellä hyötyy. Erityistason palvelu on tarkoitettu pääasiassa Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella asuville kuntalaisille. Ulkopaikkakuntalaisille pyydetään tarvittaessa kotikunnasta maksusitoumus.


Lasten ja nuorten psykiatriseen yksikköön kuuluu psykiatriset sairaanhoitajat, psykologit, psykiatrit, sosiaalityöntekijä sekä toimintaterapeutti.

Toimi näin

Ota yhteyttä koulupsyykkariin esimerkiksi Wilma-viestillä tai puhelimitse.

Lasten ja nuorten psykiatrinen yksikkö

Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska.

Koulupsyykkarit

Ylivieska

Alakoulut
Jutta Hietamäki
p. 040 635 5411

Yläkoulu
Paula Tuomaala
p. 040 635 5412 

Lukio ja Jedu
Antti Sorvoja
p. 040 635 5454

Nivala

Alakoulut
p. 040 635 5413

Yläkoulu
Maija Jokitalo
p. 040 635 5414 

Sievi

Ala- ja yläkoulu sekä lukio
Erja Ristiluoma
p. 040 635 5455 

Alavieska

Ala- ja yläkoulu
Erja Ristiluoma
p. 040 635 5455

Nuppu

Terapiakeskuksen toimisto
p. 08 419 5320
Ma–to klo 8–15, pe klo 8–14