Ympäristöterveydenhuolto

Tupakka- ja nikotiinivalvonta

TUPAKKATUOTTEET
Tupakkalaissa (549/2016) säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista, edistetään niiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä tupakansavulle altistumiselta. Lain keskeisenä tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.

Terveysvalvonta valvoo tupakkalain toteutumista ravitsemisliikkeissä ja yleisissä oleskelutiloissa, mm. päiväkodeissa, kouluissa.


Tupakkalain mukaan tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, sähkösavukkeiden, nikotiininesteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito tupakkatuotteiden vähittäismyynnissä on kiellettyä. Esillä pitämisellä tarkoitetaan käytännössä tupakkapakkausten tai niiden tavaramerkkien ja tuotenimien tarkoituksellista pitämistä asiakkaiden nähtävänä.

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiä varten on haettava tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa. Myyntilupahakemus on mahdollista tehdä sähköisesti tai kirjallisella lupahakemuksella. Hakemus suositellaan tehtäväksi sähköisesti. Sähköinen hakemus ohjautuu automaattisesti myyntiluparekisteriin ja toimipisteen sijaintikunnalle. Mikäli elinkeinonharjoittaja tekee kirjallisen lupahakemuksen, jätetään se täytettynä myyntipaikan sijaintikunnalle. Vähittäismyyntiluvan myöntää kunnan terveystarkastaja.


Taloyhtiön hakemus tupakointikiellolle:
Asunto-osakeyhtiö voi hakea yhtiössään oleviin huoneistoihin tai niihin kuuluville parvekkeille tupakointikieltoa. Lisätietoa tupakointikiellon hakemisesta saa terveysvalvonnasta.

NIKOTIINIVALMISTEET

Kunta valvoo alueellaan myös tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettujen nikotiinia sisältävien lääkevalmisteiden myyntiä. Nikotiinituotteiden vähittäismyyntiin on haettava vähittäismyyntilupaa. Nikotiinituotteiden vähittäismyyntilupaa voi hakea hakemuslomakkeella. Myynti on mahdollista apteekkien lisäksi myymälöissä, huoltoasemilla, kioskeissa ja ravintoloissa. Valmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille.