Sosiaali- ja potilasasiamies

Sosiaali- ja potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden edun turvaajana.

Sosiaali- ja potilasasiamieheltä voit pyytää tietoa asiakkaan ja potilaan oikeuksista, neuvoja ja apua sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille sekä
apua potilasvahinkoilmoituksen ja muistutuksen tekemisessä.

Sosiaali- ja potilasasiamies toimii sovittelijana asiakkaan ollessa tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, seuraa asiakkaiden oikeuksia ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle.

Toimii Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sekä Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueen sosiaali- ja potilasasiamiehenä.

Toimi näin

Asiamieheen voi ottaa yhteyttä kun on kyse epäillystä potilasvahingosta, tyytymättömyydestä hoitoon pääsyyn, tyytymättömyydestä saatuun hoitoon tai palveluun, muistutuksen tai kantelun tekemisestä, tiedonsaannista tai potilasasiakirjoihin liittyvistä asioista, tyytymättömyydestä asiakasmaksuun tai korvausvaatimuksesta esinevahingoissa. Jos asiakas/potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun, hän voi olla suoraan yhteydessä myös häntä hoitaneeseen yksikköön.

Yhteyden potilasasiamieheen saat soittamalla.

Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaali- ja potilasasiamiehen työ on neuvovaa ja ohjaavaa. Asiamies ei tee päätöksiä, ei myönnä etuuksia eikä ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut vahinko. Hän ei toimi potilaan oikeusavustajana, mutta voi toimia sovittelijana asiakkaan ja henkilöstön välillä.

Sosiaali- ja potilasasiamies ei hoida Kelan, edunvalvonnan tai työ- ja elinkeinotoimiston toimintaan liittyviä asioita.

Ota yhteyttä

Sosiaali- ja potilasasiamies
Merja Jaakola
p. 040 635 5353

  • ma klo 9–11
  • ti klo 8–11
  • to klo 12–15

etunimi.sukunimi [at] kalliopp.fi