Puheterapia

Alle kouluikäinen lapsi ohjautuu puheterapiaan yleensä seuraavista syistä:

* lapsen vuorovaikutustaidoissa on puutteita
* lapsi ei opi puhumaan tai puhetta on niukasti
* lapsella on vaikeuksia lauseenmuodostamisessa, sanan taivutuksessa
* puhe on epäselvää tai lapsi käyttää ns. omaa kieltä
* lapsi ei ymmärrä puhetta
* lapsella on äännevirheitä, esim. r, s, l, k, y, ä, ö
* lapsen puhe on sujumatonta, esim. änkytys, sokellus
* lapsen on vaikea oppia käsitteitä, esim. värejä, lukumäärää, sijaintikäsitteitä

Kouluikäinen lapsi tulee puheterapiaan usein puheen sujumattomuuden tai ääniongelmien vuoksi. Koululaisten luki-opetus kuuluu koulun erityisopetuksen piiriin.

Työikäisillä voi olla ongelmia äänen kestämisen kanssa. Aikuinen voi myös tarvita puheterapiaa jonkin aivotapahtuman (esim. aivoinfarkti, aivoverenvuoto) jälkeen. Aivotapahtuman seurauksena puhuminen, puheen ymmärtäminen ja/tai nieleminen voivat vaikeutua.

Puheterapia toteutetaan pääasiassa jaksoittaisena yksilöterapiana sekä äännevirheiden osalta ryhmäohjauksena. Puheterapeuttiseen kuntoutukseen sisältyy tarvittaessa asiakkaan lähipiirin ohjaus ja neuvonta.

Kenelle ja millä ehdoinPalveluihin tullaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Puhelinnumerot

+358 0444195197
+358 0444195192
+358 444196564

Toimipiste

Pappilantie 1
85500 NIVALA

Toimipiste

Annintie 4
85410 SIEVI

Toimipiste

Kirkkotie 4
84100 YLIVIESKA