Kouluikäinen tyttö hymyilee.

Puheterapia

Alle kouluikäinen lapsi voidaan ohjata puheterapiaan kun

  • lapsen vuorovaikutustaidoissa on puutteita,
  • lapsi ei opi puhumaan tai puhetta on niukasti,
  • lapsella on vaikeuksia lauseenmuodostamisessa ja sanan taivutuksessa
  • puhe on epäselvää tai lapsi käyttää ns. omaa kieltä,
  • lapsi ei ymmärrä puhetta,
  • lapsella on äännevirheitä (esim. r, s, l, k, y, ä, ö),
  • lapsen puhe on sujumatonta (esim. änkytys, sokellus),
  • lapsen on vaikea oppia käsitteitä, esim. värejä, lukumääriä tai sijainteja.
Kouluikäinen lapsi tulee puheterapiaan usein puheen sujumattomuuden tai ääniongelmien vuoksi. Koululaisten luki-opetus kuuluu koulun erityisopetuksen piiriin.

Työikäisillä voi olla ongelmia äänen kestämisen kanssa. Aikuinen voi myös tarvita puheterapiaa jonkin aivotapahtuman, esimerkiksi aivoinfarktin tai aivoverenvuodon, jälkeen. Tällaisen tapahtuman seurauksena puhuminen, puheen ymmärtäminen ja/tai nieleminen voivat vaikeutua.


Puheterapia on pääasiassa jaksottaista yksilöterapiaa sekä äännevirheiden osalta ryhmäohjausta. Puheterapeuttiseen kuntoutukseen sisältyy tarvittaessa asiakkaan lähipiirin ohjaus ja neuvonta.

Palveluihin tullaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä.

Tausta ja lainsäädäntö

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Palvelupaikat

Toimipiste

Pappilantie 1
85200 ALAVIESKA

Toimipiste

Pappilantie 1
85500 NIVALA

Toimipiste

Kirkkotie 4
84100 YLIVIESKA

Ota yhteyttä

p. 044 4195 192 (Ylivieska, Sievi, Alavieska)

p. 044 4195 193 (Ylivieska, Alavieska)

p. 044 4196 564 (Nivala)

Lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen

Lukutuokiot lapsen kielen kehityksen tukena (OYS:n foniatrian yksikkö)

Kuvien käyttö puheen ja kielen kehityksen tukena  (OYS:n foniatrian yksikkö)

Tukiviittomia lapsen arkeen (OYS:n foniatrian yksikkö)

Pienen kielipolku -opas, (Aivoliitto) 

Käsipuhe (arjessa paljon käytettäviä viittomia). 

Tukiviittomin höystettyjä lastenlauluja

Viitottuja loruja (Pikku Kakkonen)

Tutustu tukiviittomiin -videoita (Pikku Kakkonen)

Viitottuja ohjelmia (Yle Areena)

Videoita tutuista leikkilauluista (Siina Hirvonen)

Viittomavideoita (Papunet)

Lue lapselle (Lukukeskus)

Lukutuokio (Niilo Mäki Instituutti)

Kuvatyökalu (Papunet)

Kuvia toiminnanohjauksen tukemiseen

Ennakointia helpottavaa materiaalia 

Viitottu rakkaus

kommunikaatiotauluja

rutiinien luomista helpottavaa materiaalia.

legofanin iltarutiinitaulut.

Aikuisten äänenhuolto, ääniharjoitukset

video äänenhuollosta sekä yksittäisiä ääniharjoitteita (HUS:n foniatrian poliklinikka)

Luotettavaa tietoa

Aivoliitto

Suomen änkytysyhdistys

Autismiliitto

Adhd-liitto

Puhelinnumerot


0444195192

0444196564