Talousveden valvonta

Verkostovesi

Terveysvalvonta valvoo vesilaitosten toimittaman talousveden laatua. Talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) laatuvaatimukset ja -suositukset. Tämän toteutumisen varmistamiseksi eri puolilta verkostoa otetaan säännöllisesti näytteitä valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Kohteiden, joiden vettä käytetään enintään 10 m3 päivässä tai joissa on alle 50 käyttäjää sekä haja-asutusalueiden elintarvikkeita valmistavien tai käsittelevien paikkojen (esim. kaupat, pienet leipomot, koulut ja päiväkodit), vesi tutkitaan sen sijaan STM:n asetuksen "Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001)" mukaisesti . Jokaiselle kohteelle laaditaan oma valvontatutkimusohjelma tai näytteenottosuunnitelma.

Mikäli verkostoveden laadussa on ongelmia, kannattaa olla yhteydessä terveysinsinööriin, joka selvittää asiaa ja ottaa tarvittaessa verkostovesinäytteen. Näyte on pääsääntöisesti maksuton.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella veden toimittaa Vesikolmio Oy ja jakelusta vastaavat:
• Alavieskassa Alavieskan kunta
• Nivalassa Nivalan Vesihuolto Oy
• Sievissä Sievin vesiosuuskunta
• Ylivieskassa Ylivieskan vesiosuuskunta

Vesilaitoksien toimittama vesi on pohjavettä

Kaivovesi

Kaivovesi kannattaa tutkituttaa kaivon valmistuttua ja muutaman vuoden välein tämän jälkeen veden laadun varmistamiseksi. Terveysvalvontaan kannattaa olla yhteydessä, jos epäilet kaivoveden voivan aiheuttaa terveyshaittaa.

Rengaskaivon sisä- ja ulkopuoliset rakenteet kannattaa tarkistaa ajoittain. Kaivon puhdistus ja huolto voi tulla ajankohtaiseksi esim. havaittujen veden laadun muutosten vuoksi.

Rengaskaivojen yleisimpiä ongelmia ovat liiallinen rauta- ja mangaanipitoisuus, veden happamuus sekä pintavesivalumista johtuvat mikrobiologiset riskit. Porakaivoveden osalta kannattaa huomioida arseeni ja radon.

Kaivoveden laadun tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja -suositukset.

Lähdevesi

Lähteet rinnastetaan yksityisiin kaivoihin. Niihin sovelletaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimuksia ja -suosituksia. Runsaassa käytössä olevien lähteiden veden laatua tutkitaan säännöllisesti. Säännöllinenkään valvonta ei takaa lähdeveden pysyvää kemiallista tai mikrobiologista turvallisuutta. Käyttäjän oma vastuu korostuu lähdevesiä juomavedeksi käytettäessä.

Maksullisuustieto

Yksityisen kaivoveden tutkiminen on maksullista.

Toimipiste

Tasangontie 21
84100 YLIVIESKA