Talousveden valvonta

Verkostovesi

Terveysvalvonta valvoo vesilaitosten toimittaman talousveden laatua. Talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) laatuvaatimukset ja -suositukset. Tämän toteutumisen varmistamiseksi eri puolilta verkostoa otetaan säännöllisesti näytteitä valvontatutkimusohjelman mukaisesti.


Kohteiden, joiden vettä käytetään enintään 10 m3 päivässä tai joissa on alle 50 käyttäjää sekä haja-asutusalueiden elintarvikkeita valmistavien tai käsittelevien paikkojen (esim. kaupat, pienet leipomot, koulut ja päiväkodit), vesi tutkitaan sen sijaan STM:n asetuksen "Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001)" mukaisesti. Jokaiselle kohteelle laaditaan oma valvontatutkimusohjelma tai näytteenottosuunnitelma.

Mikäli verkostoveden laadussa on ongelmia, kannattaa olla yhteydessä terveysinsinööriin, joka selvittää asiaa ja ottaa tarvittaessa verkostovesinäytteen. Näyte on pääsääntöisesti maksuton.


Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella veden toimittaa Vesikolmio Oy ja jakelusta vastaavat:
• Alavieskassa Alavieskan kunta
• Nivalassa Nivalan Vesihuolto Oy
• Sievissä Sievin vesiosuuskunta
• Ylivieskassa Ylivieskan vesiosuuskunta

Vesilaitoksien toimittama vesi on pohjavettä.

Maksullisuustieto

Yksityisen kaivoveden tutkiminen on maksullista.