Ikääntyvien päivätoiminta

Toimintakykyä ylläpitävä päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville henkilöille, joiden fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Asiakkailla ei ole mahdollisuutta itsenäisesti tai avustettuna käydä kodin ulkopuolisissa toiminnoissa.

Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu asiakkaalle, joka tarvitsee määräaikaista ryhmämuotoista psykofyysistä kuntoutusta toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.


Päivätoiminta tukee omaishoitotyötä ja asiakkaan itsenäistä elämää kotona. Se myös ehkäisee sosiaalisten riskien syntymistä kannustamalla ja motivoimalla ikäihmisiä oma-aloitteisuuteen, osallistumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Palvelupaikat

Toimipiste

Varastotie 2
84100 YLIVIESKA