Ylivieskan terveyskeskus yläilmoista

Lääkäri- ja hoitajavastaanotto

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on neljä terveyskeskusta. Terveyskeskuksissa toimii virka-aikana terveyskeskuslääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotto.

Sairaanhoitoon kuuluvat sairaanhoitajan ja/tai lääkärin tekemä tutkimus ja hänen määräämänsä hoito. Potilaitten hoidosta vastaavat sairaanhoitajan ja lääkärin muodostamat työparit. Tutkimus ja hoito annetaan lähtökohtaisesti omalla terveysasemalla.

Päivystyspotilaiden lisäksi poliklinikkasairaanhoitajilla on omia vastaanottoja, joissa hoidetaan mm. haavahoidot, injektiot ja suonensisäiset tiputukset.

Lääkärien ja hoitajien vastaanotoille pääsee ajanvarauksella. Kiireetön ajanvaraus toimii arkisin klo 9–16.

Hoitaja arvioi tilanteesi puhelimessa tai paikan päällä ja ohjaa sinut hoidontarpeenarvion mukaisesti lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kansantautihoitajan vastaanotolle. Voit saada myös kotihoito-ohjeita.

Toimi näin

Kiireettömän vastaanoton ajanvaraus toimii arkisin klo 9–16. Asiakas otetaan hoitotakuujonoon, josta aika järjestetään kolmen kuukauden sisällä. Aika ilmoitetaan asiakkaalle kirjeitse.

Ajanvaraukseen soittaessa hoitaja haastattelee ja arvioi hoidon tarpeen sekä kiireellisyyden ja antaa tarvittavat ohjeet. Kiireelliseen hoitoon päivystysaikoja on saatavana arkipäivisin puhelinajanvarauksella klo 8.00 alkaen.

Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112. Jos tarvitset muuta kiireellistä hoitoa, ota yhteyttä terveyskeskukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kansanterveyslain (15 b§ 2004/855) mukaan terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut terveyspalvelujen saannin aikarajat.

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tarpeelliseksi arvioitu hoito tulee erikoissairaanhoidossa järjestää kuuden kuukauden kuluessa.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeellinen hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Kalliossa asiakkaat hoidetaan hoitotakuun kriteerien mukaisesti.

Kiireelliseen hoitoon on kuitenkin päästävä välittömästi. Kiireelliseen hoitoon päivystysaikoja on saatavana.

Maksullisuustieto

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista peritään maksuasetuksen 7 §:n mukaan:
terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyntimaksu 20,90 €, maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä vuosittain.

Ota yhteyttä

Toimipiste

Pappilantie 1
85200 ALAVIESKA

Toimipiste

Pappilantie 1
85500 NIVALA

Toimipiste

Annintie 4
85410 SIEVI

Toimipiste

Kirkkotie 4
84100 YLIVIESKA