Ympäristöterveydenhuolto

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tärkein tehtävä ja tavoite on turvata elintarvikkeiden terveydellinen laatu sekä suojata kuluttajia elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta.

Terveysvalvonta valvoo elintarvikkeita ja niiden valmistusta, pakkaamista, muuta käsittelyä, maahantuontia, markkinointia, kuljetusta, kaupanpitoa, tarjoilua tai muuta luovutusta. Toiminnanharjoittajat itse valvovat omaa toimintaansa omavalvonnalla. Elintarvikevalvonta valvoo ja ohjaa omavalvontaa. Käytännössä valvonnasta vastaavat terveystarkastajat, jotka tarkastavat elintarvikehuoneistoja ja elintarvikkeita.