Koululaisten suun terveydenhuolto

Koululaisten ja alle 18-vuotiaiden nuorten suun terveydenhuolto

Ennaltaehkäisevä hoito
Ennaltaehkäisevän hoidon tavoitteena on säilyttää hyvä suun terveys. Se saavutetaan terveellisillä ravintotottumuksilla, oikealla suuhygienialla ja tarvittaessa hampaiden vastustuskykyä lisäävillä toimenpiteillä.
Alakouluilla järjestetään säännöllisesti terveysneuvontatilaisuuksia, joiden tavoitteena on antaa ohjeita suun terveyden edistämiseksi ja tukea oppilaan omahoitoa. Yläkoulujen oppilaat saavat yksilöllistä suunterveysneuvontaa ja heitä kannustetaan ottamaan vastuuta omasta suun terveydestään.

Järjestelmällinen hoito
Peruskoulun ja lukion oppilaat kutsutaan suun terveystarkastukseen ja hoitoon joko koulun kautta tai yksilöllisellä kutsulla. Yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti oppilas käy suun terveystarkastuksessa hammashoitajan, suuhygienistin tai hammaslääkärin vastaanotolla.

Määräaikainen suun terveystarkastus järjestetään vähintään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla (Asetus 338/2011). Hoito on maksutonta alle 18 -vuotiaille. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä hoitoajasta peritään yli 15-vuotiailta 50,80 euron suuruinen sakkomaksu.


Toimi näin

Koululaiset kutsutaan hammashoitoon yksilöllisen hoidon tarpeen arvion mukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoinOikeus koululaisten hammashoitoon on lakisääteinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksessa olevien koululaisten hampaiden ja suun terveydenhuolto kuuluu kouluterveydenhuoltoon. Perusopetuksen aikana koululaisen suu ja hampaat tarkistetaan vähintään kolme kertaa ja hoidetaan tarvittaessa. Jos oppilas tarvitsee tarkistuksia tai hoitoa enemmän tai useammin, häntä hoidetaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Kouluterveydenhuollon hammaslääkärille hakeudutaan koulun antaman ohjeen mukaan.

Puhelinnumerot

Toimipiste

Pappilantie 1
85200 ALAVIESKA

Toimipiste

Pappilantie 1
85500 NIVALA

Toimipiste

Haikolantie 16
85410 SIEVI

Toimipiste

Annintie 4
85410 SIEVI

Toimipiste

Kirkkotie 4
84100 YLIVIESKA