Opiskelijoiden suun terveydenhuolto

Terveydenhoitolain mukaisesti opiskelijoilla on mahdollisuus saada suun terveydenhuollon palveluja. Niihin kuuluvat terveysneuvonta, suun- ja hampaiden yksilöllisen tarpeen mukaiset tutkimukset ja hoito sekä terveystarkastuksen perusteella laadittu omahoidon hoitosuunnitelma. Opiskelijat voivat varata tarkastusajan suoraan hammashoitoloista.
Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden suun ja hampaiden hoidosta ei peritä terveyskeskuksessa maksua.

Toimi näin

Hammashoitoajan voit varata suoraan hammashoitolasta.

Maksullisuustieto

Maksuton alle 18-vuotiaille

Tausta ja lainsäädäntö

Lukion, ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoilla on oikeus saada suun terveydenhuollon palveluita. Yliopisto-opiskelijoiden suun terveydestä vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Opiskelijoiksi luetaan opiskelupaikan saaneet henkilöt, joiden opiskelu on päätoimista ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta.

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden suun ja hampaiden hoidosta ei peritä terveyskeskuksessa maksua. Yli 18-vuotiaiden suun ja hampaiston tarkastukset ovat opiskeluterveydenhuollossa yleensä maksuttomia, muista hammaslääkäripalveluista voidaan periä maksu.

Opiskeluterveydenhuollon hammaslääkärille hakeudutaan oppilaitoksen ja kunnan antaman ohjeen mukaan.

Puhelinnumerot

Toimipiste

Pappilantie 1
85500 NIVALA

Toimipiste

Haikolantie 16
85410 SIEVI

Toimipiste

Kirkkotie 4
84100 YLIVIESKA