Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla parannetaan pitkään työttömänä olleiden elämänhallintaa ja avataan heille väyliä työelämään.

Kuntouttavasta työtoiminnasta annettu laki velvoittaa työvoimatoimiston ja kunnan sosiaalitoimen ja laatimaan aktivointisuunnitelman yhteistyössä pitkään työttömänä olleen työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön kanssa. Aktivointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää työvoimatoimiston työllistymistä edistäviä palveluja, erilaisia sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kuntoutuspalveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttava työtoiminta vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa. Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Kunnan viranomaiset laativat osallistujan kanssa yhteistyössä aktivointisuunnitelman, jonka toteutumista seurataan.

Kunta järjestää toiminnan yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Puhelinnumerot

Perhepalvelukeskuksen neuvonta +358 444195729
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion vaihde +358 84195000