Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta

Yleisötilaisuudesta, johon ennakoidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 500 henkilöä, tulee tilaisuuden järjestäjän tehdä lisäksi ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta. Ilmoituksessa selvitetään, miten tapahtuman talousvesi-, jätevesi-, käymälä- ja jätehuoltojärjestelyt toteutetaan. Yleisötilaisuuksien hygieeniset olosuhteet tulee järjestää siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.

Toimi näin

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta tehdään erillisellä lomakkeella. Elintarviketoimijat tiedottavat tapahtumaan osallistumisesta ja toiminnasta omalla lomakkeella.

Tee ilmoitus muusta yleisötilaisuudesta vähintään 14 vrk ennen tapahtuman alkua.


Ohjeita suurten yleisötilaisuuksien hygieenisiin järjestelyihin ja jätehuoltoon on Valviran laatimassa ohjeessa: Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto.