Mielenterveysyksikkö

Terapiakeskuksen mielenterveysyksikössä hoidetaan asiakkaita, joilla on vakava mielenterveyshäiriö, joka uhkaa työ- ja toimintakykyä, esim. vakava masennus tai psykoosi. Hoitoon kuuluvat yksilöterapiat, pari- ja perheterapiat, perhe- ja verkostotapaamiset, lääkehoidot, työkyvynarviotutkimukset, kuntoutusarviot, psykologin testaukset sekä terapeuttiset ja toiminnalliset ryhmät ja avotyö.

Toimi näin

Terapiakeskuksen mielenterveysyksikköön pääsee hoitoon arviointihoitajan arvioinnin kautta tai lääkärin lähetteellä.

Kenelle ja millä ehdoinMielenterveysyksikössä hoidetaan asiakkaita, joilla on vakava mielenterveyshäiriö, joka uhkaa työ- ja toimintakykyä, esim. vakava masennus tai psykoosi.

Maksullisuustieto

Lääkärin lausunnot ovat maksullisia.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut tarkoittavat mielenterveyshäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Palveluihin kuuluvat myös niitä tarvitsevan henkilön ohjaus, neuvonta ja psykososiaalinen tuki. Mielenterveyspalveluja tarjotaan sosiaalihuollossa, perusterveydenhuollossa esimerkiksi terveyskeskuksissa, sekä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa avohoitona tai sairaalahoitona.

Palvelupaikat

Toimipiste

Pappilantie 1
85200 ALAVIESKA

Toimipiste

Kalliontie 36
85500 NIVALA

Toimipiste

Vieskankatu 7
84100 YLIVIESKA