Mielenterveyspalvelut

Jos olet vakavasti masentunut, ahdistunut tai traumatisoitunut, voit saada apua Kallion terapiakeskuksesta. Voit kääntyä terapiakeskuksen puoleen myös jos sinulla on jokin muu vakava mielenterveyshäiriö, esimerkiksi psykoosi.

Terapiakeskus järjestää

  • yksilö-, pari- ja perheterapiaa
  • psykologin testauksia
  • työkyvynarviointitutkimuksen
  • lääkehoitoa
  • ryhmätoimintaa

Terapiakeskuksen toimintakeskuksissa saat mielekästä tekemistä ja virikkeitä arkeesi. Toimintakeskuksissa on erilaisia suljettuja ryhmiä, joista saat lisätietoja terapiakeskuksen työntekijöiltä.

Potilas voidaan ottaa tahdosta riippumattomaan hoitoon vain tietyissä lain määrittämissä tilanteissa, jos vaihtoehtona on esim. sairauden pahentuminen tai vakava vaara potilaalle tai muille henkilöille.

Toimi näin

Voit ottaa yhteyttä ajanvaraukseen (08) 419 5320. Kiireellistä hoitoa edellyttävissä psyykkisissä sairauksissa, häiriöissä, kriiseissä tai mielenterveyden ongelmissa hakeudu päivystykseen. Päivystys palvelee arkisin klo 8–16 Ylivieskassa ja Nivalassa. Ympärivuorokautinen päivystys palvelee Oulaskankaan sairaalan yhteydessä. Tilanteesi arvioidaan päivystyksessä ja ohjataan tarpeellisiin tutkimuksiin ja hoitoihin. Kriiseissä ja lieväoireisissa mielenterveydenongelmissa ota yhteyttä depressiohoitajiin tai terveyskeskuspsykologiin.

Kenelle ja millä ehdoinPalveluun et tarvitse lähetettä. Hoito, joka on tarkoitettu vakavammista mielenterveyshäiriöistä kärsiville, edellyttää lähetettä hoitoon ohjaavalta. Hoidon tarvetta arvioidaan ajanvarauspuhelun yhteydessä sekä arviointikäynnillä. Terapiakeskuksessa käynnit ovat luottamuksellisia.

Maksullisuustieto

Terapiakeskuksessa käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Lääkärinlausunnoista veloitetaan voimassa olevan taksan mukaan. Peruuttamattomat lääkärikäynnit ovat maksullisia.

Tausta ja lainsäädäntö

Mielenterveyspalveluilla tarkoitetaan toimintaa, joka pyrkii estämään, lievittämään ja hoitamaan mielenterveyden häiriöitä ja niiden seurauksia. Mielenterveyspalveluihin kuuluu myös ennalta ehkäisevä työ ja asukkaiden elinolosuhteiden kehittäminen mielenterveyttä tukeviksi.

Käytännössä mielenterveyspalvelut näkyvät muun muassa niitä tarvitsevan henkilön ohjauksena, neuvontana ja psykososiaalisena tukena. Mielenterveyspalveluihin kuuluvat myös mielenterveyden häiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus.


Kuntien tulee huolehtia mielenterveyspalvelujen järjestämisestä esimerkiksi terveyskeskusten ja sosiaalipalvelujen kautta. Mielenterveyspalveluja tarjoavat myös muun muassa sairaanhoitopiirit, seurakunnat, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Psykiatrit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat, kuten depressiohoitajat, ja mielenterveyshoitajat edistävät työllään psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä. Psyykkisten sairauksien hoito voidaan järjestää tapauksesta riippuen joko avohoitona tai laitoshoitona.

Huolipuhelin

Jos koronaepidemia aiheuttaa huolta ja ahdistusta, soita psyykkisen ensiavun puhelinpalveluun.

p. 08 419 5190,
ma–pe klo 12–15.

Koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen. (Mielenterveystalo.fi)

Toimipiste

Kalliontie 36
85500 NIVALA

Toimipiste

Vieskankatu 7
84100 YLIVIESKA