Hopeakoti

Kotihoito

Kotihoidon palveluiden tavoitteena on mahdollistaa eri-ikäisten asiakkaiden elämä omassa kodissa. Kotihoidon hoiva-, hoito- ja sairaanhoitopalveluilla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja sekä sosiaalisia suhteita.

Kotihoidon palvelut on tarkoitettu paljon säännöllistä ja henkilökohtaista hoitoa sekä hoivaa tarvitsevalle asiakkaalle. Asiakas voi tarvita apua päivittäisissä tai viikoittaisissa henkilökohtaisissa perustoiminnoissa, kuten ruokailussa, peseytymisessä, wc-käynneissä, pukeutumisessa, muussa perushoidossa tai lääkehoidossa. Kotihoidossa asiakkaalle on nimetty omahoitaja.

Kotihoidon palvelua voi saada määräaikaiseen, tilapäiseen tai säännölliseen palvelutarpeeseen päivittäin.

Kotihoidolla tuettu asuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat runsaasti tukea päivittäisissä toiminnoissa, mutta eivät tarvitse säännöllistä hoitoa yöaikaan. Tarvittaessa yöhoitoa järjestetään sovittuina käynteinä tai turvahälytyksellä. Asiakkaat maksavat vuokran suoraan vuokranantajalle.
Kalliossa kotihoidolla tuettuja asumisyksiköitä ovat Nivalassa Niva-Onni, Sievissä Kotirinne ja Ylivieskassa Kotikartano 1 ja 3.

Kaikki kotihoidon palvelut ovat sotainvalidien ja sotaveteraanien käytettävissä.

Toimi näin

Kaikkia kotihoidon palveluita haetaan hakemuksella, joita saat palveluneuvonnasta ja Kallion nettisivuilta. Palauta hakemus palveluneuvontaan. Palveluohjaaja ottaa sinuun yhteyden ja sopii kotikäynnin ajankohdan palvelutarpeenarvioinnin tekemistä varten. Palvelutarpeen arviointikäynnin jälkeen saat kirjallisen päätöksen palvelujen myöntämisestä tai hylkäämisestä oikaisuvaatimusohjeineen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon palveluiden järjestäminen perustuu asiakkaan hoidon tarpeeseen, jota selvitetään asiakkaan kotona RAI-toimintakykymittarilla tai muilla tarvittavilla mittareilla. Kotikäynnin yhteydessä kartoitetaan asiakkaan toiveet ja muut palvelutarpeeseen liittyvät asiat sekä kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista. Asiakkaan palvelun sisältö ja palveluajankohdat sovitaan yksilöllisesti hoito- kuntoutumis- ja palvelusuunnitelmassa yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa.

Palvelutarpeen arviointiin pääsy on turvattu sosiaalihuoltolaissa 75 vuotta täyttäneille ja kaiken ikäisille Kelan erityishoitotuen saajille.

Maksullisuustieto

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio perii asiakasmaksuja, jotka perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin.

Palveluneuvonta

Puhelinaika klo 12–14
p. 044 419 5541

Hakemukset

Lomakkeet ja ohjeet

Toimipiste

Pappilantie 1
85200 ALAVIESKA

Toimipiste

Vapaudentie 31
85500 NIVALA

Toimipiste

Pajatie 1
85500 NIVALA

Toimipiste

Ratakatu 2
84100 YLIVIESKA

Toimipiste

Suksitie 3
84100 YLIVIESKA

Toimipiste

Suksitie 4B
84100 YLIVIESKA

Toimipiste

Jussintie 48
85410 SIEVI

Toimipiste

Pappilantie 1
85500 NIVALA

Toimipiste

Jussinmäentie 5
85410 SIEVI

Toimipiste

Annintie 4
85410 SIEVI

Toimipiste

Ratakatu 1
84100 YLIVIESKA