Palveluneuvonta ja ohjaus

Palveluneuvonnasta saat ohjausta ja neuvontaa puhelimitse. Palveluneuvonta antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa ja tietoa palveluista sekä etuuksista ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta edistää asiakkaiden osallisuutta, selvittää alustavasti asiakkaan tilanteen ja kertoo eri palveluvaihtoehdoista ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa palveluohjaukseen. Palveluneuvonta etsii yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa arjen sujumiseen ratkaisuja ja auttaa löytämään ikääntyvälle sopivat yksilölliset palveluvaihtoehdot kotona selviytymiseen.

Palveluneuvonnasta voit varata aikaa palvelutarpeen arviointia varten ja antaa palautetta ikääntyvien palveluista.


Palveluneuvonnasta voit pyytää ikääntyvien sosiaalityön palveluja. Sosiaalityöntekijä auttaa tilanteissa, jotka liittyvät ikääntyvän erilaisiin sairauksiin ja toimintakykyyn, toimeentuloon, harkinnanvaraiseen tukeen, päihde- ja mielenterveysongelmiin, yksinäisyyteen ja turvattomuuteen, perhetilanteisiin, kaltoinkohteluun ja puutteelliseen asumiseen liittyvissä asioissa.

Kotihoidon sairaanhoitajan vastaanottotoiminta on neuvonta- ja ohjauspainotteista. Vastaanotolla annetaan opetusta ja ohjausta itse toteutettaviin hoitoihin, apuvälineiden käyttöön, sairauden omaseurantaan. Hoitovastaanottoihin sisältyy myös toimenpiteitä kuten pieniä haavahoitoja, lääkepistoksia ja ompeleiden poistoa. Lisäksi voidaan ottaa pikatestejä ja suorittaa lääkehoitoa, mitata verenpainetta ja verensokeria.

Toimi näin

Palveluneuvontaa voit olla yhteydessä puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostilla, jonka osoite kotihoito.neuvonta@kalliopp.fi.

Kotihoidon palveluita haetaan hakemuksella, joita saat palveluneuvonnasta ja www.kalliopp. fi - sivulta, kohdasta ikääntyneet. Palauta hakemus palveluneuvontaan. Kotihoidon työntekijä ottaa sinuun yhteyden ja sopii palvelun ajankohdan.


Varaa aika sairaanhoitajan vastaanotolle kotihoidon aluetiimivastaavalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Mikäli asiakkaan hoidontarve edellyttää palvelutarpeen arviointia, sovitaan palveluneuvonnasta aika arviointia varten.


Kotihoidon sairaanhoitajan vastaanotolle tulee varata aika.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyville tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita ikääntyville on tarjolla kotiin ja mitä palveluita voi saada kodin ulkopuolella. He opastavat palveluihin hakeutumisessa ja kertovat, mitä niiden käyttö edellyttää. Neuvontaa saa tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemiseen ja niiden yhteensovittamiseen.

Ikääntyvä voi saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Palveluohjaajat voivat tehdä palveluihin liittyviä päätöksiä.

Palvelupaikat

Toimipiste

Pajatie 1
85500 NIVALA

Ota yhteyttä

Palveluneuvonta 

p. 044 419 5541

ma–pe klo 9–11

Hakemukset

Lomakkeet ja ohjeet