Hopeakoti

Kotihoito

Kotihoidon palvelua voi saada määräaikaiseen, tilapäiseen tai säännölliseen palvelutarpeeseen päivittäin. Tavoitteenamme on mahdollistaa eri-ikäisten asiakkaidemme elämä omassa kodissa. Kotihoidon hoiva-, hoito- ja sairaanhoitopalveluilla tuemme asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja sekä sosiaalisia suhteita.

Palvelu on tarkoitettu paljon säännöllistä ja henkilökohtaista hoitoa sekä hoivaa tarvitsevalle asiakkaalle. Asiakas voi tarvita apua päivittäisissä tai viikoittaisissa henkilökohtaisissa perustoiminnoissa, kuten ruokailussa, peseytymisessä, wc-käynneissä, pukeutumisessa, muussa perushoidossa tai lääkehoidossa, mutta pärjää ilman säännöllistä hoitoa yöaikaan. Tarvittaessa yöhoitoa järjestetään sovittuina käynteinä tai turvahälytyksellä.


Kotihoidossa asiakkaalle on nimetty omahoitaja.

Kalliossa kotihoidolla tuettuja asumisyksiköitä ovat Nivalassa Niva-Onni, Sievissä Kotirinne ja Ylivieskassa Kotikartano 1 ja 3. Asiakkaat maksavat vuokran suoraan vuokranantajalle.


Kaikki kotihoidon palvelut ovat sotainvalidien ja sotaveteraanien käytettävissä.

Palvelutarpeen arviointiin pääsy on turvattu sosiaalihuoltolaissa 75 vuotta täyttäneille ja kaiken ikäisille Kelan erityishoitotuen saajille.

Toimi näin

Kaikkia kotihoidon palveluita haetaan hakemuksella, joita saat palveluneuvonnasta ja Kallion nettisivuilta. Palauta hakemus palveluneuvontaan.
Palveluohjaaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kotikäynnistä.

Kotikäynnin yhteydessä kartoitetaan toiveesi ja muut palvelutarpeeseen liittyvät asiat sekä kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista. Palvelun sisältö ja palveluajankohdat sovitaan yksilöllisesti hoito- kuntoutumis- ja palvelusuunnitelmassa yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa.


Palvelutarpeen arviointikäynnin jälkeen saat kirjallisen päätöksen palvelujen myöntämisestä oikaisuvaatimusohjeineen.

Maksullisuustieto

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio perii asiakasmaksuja, jotka perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin.

Palveluneuvonta

Puhelinaika klo 9–11
p. 044 419 5541

Hakemukset

Lomakkeet ja ohjeet

Toimipiste

Pappilantie 1
85200 ALAVIESKA

Toimipiste

Vapaudentie 31
85500 NIVALA

Toimipiste

Ratakatu 2
84100 YLIVIESKA

Toimipiste

Suksitie 3
84100 YLIVIESKA

Toimipiste

Suksitie 4B
84100 YLIVIESKA

Toimipiste

Jussintie 48
85410 SIEVI

Toimipiste

Jussinmäentie 5
85410 SIEVI

Toimipiste

Pajatie 1
85500 NIVALA

Toimipiste

Annintie 4
85410 SIEVI