Pajapihlajan toimintakeskus

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintojen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen sekä kuntouttaminen mahdollisimman itsenäiseen elämään. Toimintakeskuksissa annetaan valmennusta ja ohjausta avotyöhön tai tuettuun työhön sekä ohjausta toimintakeskuksien ulkopuoliseen työhön. Avotyössä asiakas työskentelee tavallisessa työpaikassa, mutta hän on kirjoilla toimintakeskuksessa. Avotyö on huoltosuhteista eikä perustu työsopimukseen. Tuettu työ tarkoittaa tavallista työtä, jota tehdään tavallisella työpaikalla. Työntekijä saa palkkaa ja hänellä on työsopimus työnantajan kanssa. Työntekijä saa jatkuvaa tukea työvalmentajalta/ohjaajalta toimintakeskuksesta.

Ohjaaja tukee ja ohjaa työllistymisessä sekä työpaikkaan liittyvissä asioissa.


Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnoissa käytetään kuntouttavaa työotetta asiakasta kunnioittaen sekä pidetään yllä päivärytmiä virikkeellisessä ohjauksessa. Työ toimintakeskuksissa on huoltosuhteista. Asiakas saa eläkkeen lisäksi työosuusrahaa. Päivätoiminnoissa ei makseta työosuusrahaa.

Oletko kiinnostunut päivä- ja työtoiminnoista? Ota yhteyttä palveluesimieheen.

Aukioloajat

Maanantai 08.00 - 16.00
Tiistai 08.00 - 16.00
Keskiviikko 08.00 - 16.00
Torstai 08.00 - 16.00
Perjantai 08.00 - 16.00

Jussinmäentie 5 A
85410 SIEVI

Palveluesimies
0444195735
Ohjaajat
0444196233